ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драгана Грчак
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
др Драгана Грчак
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Драгана (Томислав) Грчак рођена Петковић 20. 07. 1964. године у Батлави, општина Подујево, Србија. Основну школу завршила је у Подујеву, средњу у Прокупљу. Пољопривредни факултет завршава у Приштини, општи смер, са просечном оценом 8,82. Магистрирала 15. јула 1997. гидине на Пољоптивредном факултету у Земуну, назив магистарске тезе гласи: ''Концентрација олова у луцерки и млеку крава на подручју Обилића и Трепче''. Докторирала 22. децембра 2001. на Пољопривредном факултету из Приштине са привременим седиштем у Крушевцу. Назив докторске дисертације гласи: ''Ефекти пробиотика у оброку на искоришћавање храњивих материја и производни резултати код прасади''. 01. 06. 1988. год. заснива радни однос на Пољопривредном факултету у Приштини, на радном месту асистента на предмету ''Анатомија и физиологија домаћих животиња''. 2002. године на Пољопривредном факултету Приштина – Крушевац, прелази у звање доцента на предмету: ''Физиологија домаћих животиња''. 2007. године, добија звање ванредног професора на Пољопривредном факултету Приштина-Лешак, из предмета: ''Физиологија домаћих животиња''. Звање редовног професора добија 2011. године. Предавач је на основним, дипломским академским студијама и докторским академским студијама.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Приштина
Анатомија и физиологија домаћих животиња

Докторат

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Исхрана и физиологија домаћих животиња

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Исхрана и физиологија домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1987.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000). Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина Министарство за науку Републике Србије. Пројекат Науке и технологије.
''Стрна жита-оплемењивање, напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране''. Пројекат: Министарства Науке и Заштите Животне Средине од 2005 – 2007.

Одабране референце

Grčak Dragana, Matarugić D., Savić Verica, Nitovski A., Ristanović Bojana, Grčak M. (2011): Suncokretova sačma u ishrani odbijene prasadi, XVI medjunarodno naučno-stručno Savjetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik sažetaka, str. 87, 22-25. Mart 2011,Trebinje, Bosna i Hercegovina

Dragana Grčak, Izeta Omerović, Atanas Nitovski, Milovan Grčak (2010): ’’Količina proteina i masti u koži domaćih životinja u zimskoj i prolećnoj sezoni’’, XIX Inovacije u stočarstvu. Simpozijum sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za zootehniku, Zbornik, 4-5. novembra, Beograd-Zemun 2010. ISBN 978-86-7834-109-0

Dragana Grčak, Grčak М., Dosković V., Ilić N. (2008): ’’Analiza proizvodnih i reproduktivnih osobina krmača na farmi svinja u Žitorađi’’. XIII SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI sa medjunarodnim učešćem, 28-29. 03. 2008 Čačak.

Грчак Драгана, Омеровић Изета, Грчак М. (2007): ''Пробиотик у исхрани залучене прасади'' (Probiotics in weaning piglets nutrition) 1. Међународна конференција о добробити и биосигурности на фармама у Србији. Земун 14 и 15 новембар 2007. Монографија. Р-23 стр. Пољопривредни факултет Земун.

Драгана Грчак (2005): ''Применение пробиотика пацифлор Ц-10 в кормлении поросят – отьемышей ''стр. 133-135. Учреждение образования ''Белоруская государственная сельскояхозйственная академия '' Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Сборник научных трудов. Выпуск 8. Часть 1. Горки 2005. Белорусиа.

Dragana GRČAK (2015): ,, THE EFFECT OF PRO-MIXTURE ON THE QUALITY OF CHICKEN EGGS FOR CONSUMPTION’’ Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“ Jahorina, October 15 - 18, 2015. Bosnia and Herzegovina Pp.1643-1647.

Dragana Grčak, Milosav Grčak, Dragan Grčak, Stefan Grčak, Dušan Simijanović (2020): Pronutrients - probiotic and prebiotic – significance. 2nd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, Tivat. pp.151-158
Основне студије-предмети
Физиологија домаћих животиња (О)
Мастер студије-предмети
Физиологија домаћих животиња (О)
Докторске студије-предмети