ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Гуџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака
...
ФОТОГРАФИЈА
gudzicnebojsa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака

Докторат

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Агрохемија

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Агрохемија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1987.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

1.Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије, руководилац – (2011-2014) – 31054

Одабране референце

1.Aksić, M., Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Stojković, S. (2011): Tomato fruit yield and evapotranspiration in the conditions of south Serbia. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(2):150-157.
2.Gudžić, N., Aksić, M., Deletić, N., Gudžić, S. (2009): Dinamika sadržaja magnezijuma i kalijuma i njihov odnos u listu vinove loze. Agroznanje, 10(4):67-72.
3.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, S. (2010): Sadržaj pristupačnog gvožđa i mangana u pseudogleju i luvisolu u zasadima maline. Agroznanje 11(4):135-140.
4.Gudžić, N., Aksić, M., Gudzic, S., Gudzic, S., Djurić, V., Stojković, S. (2011): Content of available irin and manganese of peudogley in mid river part of Western Morava basin. Proceedings on the Third International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozonec, Bulgaria, 8-10 June 2011, Vol. 3, 301-305.
5.Гуџић, Н., Аксић, м., Делетић, Н., Јовановић, З., Гуџић, С. (2007): Ефекат ђубрења магнезијума на садржај калцујума у листу винове лозе. Агрознање, Вол. 8, бр. 8. 33-38, Бања Лука.
6.Гуџић, Н., Аксић, М., Јовановић, З., Делетић, Н., Гуџић, С. (2007): Плодност неких земљишта жупског виногорја са освртом на снабдевеност алкалним и земноалкалним елементима. Жупски зборник, 2, 21-26, Александровац.
7.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, A., Knežević, J., Gudžić, S. (2012): Content of total and available sopper and zinc in the pseudogley soil in Kraljevo and Kruševac basin. Book of Proceedings, Third International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2012”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, November 15-17, 417-423.
8.Gudžić Slaviša, Deletić Nebojša, Gudžić Nebojša, Aksić Miroljub, Nikolić Katerina, Vojinović Milić (2011): Susceptibility of wheat cultivars to Tilletia tritici, the causal agent of common bunt. Proceedings of the Third International Conference „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“.Editor, Atanas Atanasov. Lozenec, Bulgaria, 8-10 June 2011, Vol. 1, 135-139. ISSN 1313-7735. Publisher: Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research Work.
9.Gudžić, N., Djikić, A., Aksić, M., Gudžić, S., Knežević, J., Jelić, M. (2013): The effect of liming on the Al content in soil type Dystric Cambisol and in a whwat roots. Proceedings on the Fourth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozonec, Bulgaria, 12-16 June 2013, Vol. 1, 95-99.
10.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, A., Gudžić, S., Milivojević, J., Jelić, M. (2013): Impact of perennial application of NPK fertilizers on soil properties of Vertisol soil type. Book of Proceedings, Fourth International Agronomic Symposium “Agrosym 2013”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 3-6, 2013, 449-455.
Основне студије-предмети
Агрохемија (О)
Физиологија биљака (О)
Исхрана биљака (И)
Мастер студије-предмети
Плодност земљишта и исхрана биљака (О)
Докторске студије-предмети
Физиолошке основе исхране ратарских и повртарских биљака