ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Милан Биберџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
др Милан Биберџић
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Милан Биберџић рођен је 11.01.1965. у Врањској, општина Билећа. Основну школу завршио је Врањској, а средњу економско-комерцијалну у Билећи. Пољопривредни факултет, смер ратарство, завршио је у Сарајеву 1990. год. са просечном оценом 8,03.
Започете постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Сарајеву наставља на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Магистрирао је 1995. г., на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на групи Гајење њивског биља, на теми "Динамика сазревања семена сунцокрета у агроеколошким условима Косова и Метохије".
Докторску дисертацију под називом "Дужина трајања периода оплодња-сазревање неких генотипова кукуруза у зависности од временских услова и неких агротехничких мера", одбранио је 1998. год. на Пољопривредном факултету у Приштини.
Као асистент на Пољопривредном факултету у Приштини радио је од марта 1993. до фебруара 1999 . год., када је изабран у звање доцента на предмету Опште ратарство са агроекологијом. Тренутно ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици као редовни професор за научну област ратарство. Наставу изводи на основним, мастер и докторским студијама.
Функцију продекана на овом факултету обављао је од 2000 -2012. године. Ожењен је и има једно дете.
Као аутор и коаутор објавио је 227 научних радова, један практикум и два уџбеника. Говори руски и служи се енглеским језиком.

Избор у звање

2006.
Пољопривредни факултет
Ратарство

Докторат

1998.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

1995.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Пољопривредни факултет Сарајево
Ратарство

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. СТРНА ЖИТА – ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 6893.Б

3. АГРОХЕМИЈСКА, ФИЗИОЛОШКА И АГРОТЕХНИЧКА ПРОУЧАВАЊА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА СРБИЈЕ (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 20123

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2010-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 31054

Б. БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ:

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Побољшање киселих земљишта калцизацијом и минералним ђубрењем. Бр. 69-00-6/2009-01/13, од 12. 3.2009. године, за период 2009. и 2010. годину. Пројекат реализован са Републиком Хрватском (учесник Пројекта са српске стране).

Одабране референце

1.M.Biberdžić, A.Paunović i I.Komljenović (2007):The influence of nitrogen fertilization on protein yield and nutrient uptake in different triticale genotypes. Cereal Research Communications, n. 1, vol.35, p. 253-256. Austria.
2.Paunović A., Madić M., Knežević D., Biberdžić M. (2008): Nitrogen and seed density effects on spike length and grain weight per spike in barley. Cereal Research Communications, 2, vol.36 p. 75-78. Stara Lesna, Slovakia.CRC,
3.Marković M., Todorović J., Biberdžić M., Delalić Zemira (2008): Response of maize to liming in northern Bosnia. Cereal Research Communications, n.2., vol.36, p. 2079-2082. Stara Lesna, Slovakia.CRC,
4.Milan Biberđžić, Nebojša Deletić, Saša Barać, Slaviša Stojković i Dragana Stošević (2009): Mogućnost suzbijanja korova u kukuruzu herbicidima iz grupe sulfonilurea. Zbornik radova 44. Hrvatskog i 4. Međunarodnog simpozija agronoma. Str. 496-499. Opatija.
5.Nebojša Deletić, Slaviša Stojković, Slaviša Gudžić, Milan Biberdžić (2009): Promena genetske i fenotipske varijanse komponenti prinosa nakon rekurentne selekcije kukuruza. Genetika, Vol. 41, No 2, str. 207-214.
6.Slaviša Stojković, Nebojša Deletić, Milan Biberdžić, Miroljub Aksić, Dragoljub Beković (2009): Uticaj komponenti prinosa na prinos zrna kod različitih potomstava jene F3 populacije kukuruza. Genetika, Vol. 41, No 2, str. 189-198.
7.Biberdžić M., Deletić N., Saša B., Stojković S., Jelić M.(2009): Mogućnost suzbijanja korova u kukuruzu herbicidima primenjenim posle setve a pre nicanja. Research Journal of Agricultural Science, 41 (1), 201-204 Timisoara.
8.Zoran JOVOVIĆ, Željko DOLIJANOVIĆ, Dušan KOVAČEVIĆ, Ana VELIMIROVIĆ, Milan BIBERDŽIĆ (2012): THE PRODUCTIVE TRAITS OF DIFFERENT POTATO GENOTYPES IN MOUNTAINOUS REGION OF MONTENEGRO. Genetika, vol. 44, broj 2, p. 389-397. Beograd.
9.Milan Biberdžić, Goran Maksimović, Saša Barać, Zoran Jovović (2012): ECONOMIC EFFECTS OF TRITICALE PRODUCTION ON ACID SOILS. Economics of Agriculture 3/2012. P. 579-587. Beograd.
10.Biberdžić Milan, Jelić Miodrag, Deletić Nebojša, Barać Saša, Stojković Slaviša, Stanković Saša, Stamenković Svetomir (2011): The effect of fertilization system on weed infestation and grain yield of small grains on acid soil. Research Journal of Agricultural Science, Vol. 43, No.1, p. 3-8. Banat´s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine from Timisoara, Faculty of Agriculture.
11.Biberdžić M., Jelić M., Deletić N., Barać S., Stojković S.. (2012): Effects of agroclimatic conditiions at trial locations and fertilization on grain yield of triticale. Research Journal of Agricultural Science, 44 (1), 3-8. Timisuara.
12.Milan BIBERDZIC, Miodrag JELIC,Goran MAKSIMOVIC, Sasa BARAC, Svetomir STAMENKOVIC, Dragana LALEVIC (2013): EFFECT OF ACID SOILS FERTILIZATION ON MORFOLOGICAL AND PRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF TRITICALE. Book of Proceedings. IV International Symposium „Agrosym 2013“, p. 226-231.
Основне студије-предмети
Опште ратарство I (O)
Опште ратарство II (O)
Корови (И)
Мастер студије-предмети
Системи обраде земљишта (О)
Докторске студије-предмети
Методе научног рада (О)
Екологија и агротехника жита (И)