ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Милан Биберџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
др Милан Биберџић
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Милан Биберџић рођен је 11.01.1965. у Врањској, општина Билећа. Основну школу завршио је Врањској, а средњу економско-комерцијалну у Билећи. Пољопривредни факултет, смер ратарство, завршио је у Сарајеву 1990. год. са просечном оценом 8,03.
Започете постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Сарајеву наставља на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Магистрирао је 1995. г., на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на групи Гајење њивског биља, на теми "Динамика сазревања семена сунцокрета у агроеколошким условима Косова и Метохије".
Докторску дисертацију под називом "Дужина трајања периода оплодња-сазревање неких генотипова кукуруза у зависности од временских услова и неких агротехничких мера", одбранио је 1998. год. на Пољопривредном факултету у Приштини.
Као асистент на Пољопривредном факултету у Приштини радио је од марта 1993. до фебруара 1999 . год., када је изабран у звање доцента на предмету Опште ратарство са агроекологијом. Тренутно ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици као редовни професор за научну област ратарство и повртарство. Наставу изводи на основним, мастер и докторским студијама.
Функцију продекана на овом факултету обављао је од 2000 -2012. године. Ожењен је и има једно дете.
Као аутор и коаутор објавио је 320 научних радова, један практикум и два уџбеника. Говори руски и служи се енглеским језиком.

Избор у звање

2006.
Пољопривредни факултет
Ратарство

Докторат

1998.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

1995.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Пољопривредни факултет Сарајево
Ратарство

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. СТРНА ЖИТА – ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 6893.Б

3. АГРОХЕМИЈСКА, ФИЗИОЛОШКА И АГРОТЕХНИЧКА ПРОУЧАВАЊА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА СРБИЈЕ (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 20123

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2011-2020)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Милан Биберџић
Број пројекта: ТР 31054

Б. БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ:

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Побољшање киселих земљишта калцизацијом и минералним ђубрењем. Бр. 69-00-6/2009-01/13, од 12. 3.2009. године, за период 2009. и 2010. годину. Пројекат реализован са Републиком Хрватском (учесник Пројекта са српске стране).

Одабране референце

Biberdzic M., Barac S., Lalevic D., Djikic A., Prodanovic D., and Rajicic V. (2020): Influence of soil tillage system on soil compaction and winter wheat yield Chilean journal of agricultural research 80 (1), p. 80-89.
Ivica Đalović, Srđan Šeremešić, Yinglong Chen, Dragiša Milošev, Milan Biberdžić and Aleksandar Paunović (2020): Yield and Nutritional Status of Different Maize Genotypes in Response to Rates and Splits of Mineral Fertilization. International journal of Agriculture & Biology ISSN Print: 1560–8530; ISSN Online: 1814–9596 19–1572/2020/23–6–1141–1148, DOI: 10.17957/IJAB/15.1396 http://www.fspublishers.org

Olivera S. Stamenković, Milan D. Kostić, Marija B. Tasić, Ivica G. Djalović, Petar M. Mitrović, Milan O. Biberdžić, Vlada V. Veljković (2020): Kinetic, thermodynamic and optimization study of the corn germ oil extraction process. Food and Bioproducts Processing, Volume 120, Pages 91-103. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2019.12.013

Vera Rajičić, Vera Popović, Vesna Perišić, Milan Biberdžić, Zoran Jovović, Nebojša Gudžić, Vojislav Mihailović, Vladislava Čolić, Nenad Đurić and Dragan Terzić : Impact of Nitrogen and Phosphorus on Grain Yield in Winter Triticale Grown on Degraded Vertisol. Agronomy, 10, 757. 9. 2-15; doi:10.3390/agronomy10060757
Milan Biberdžić, Jelena Stojiljković, Saša Barać, Aleksandar Djikić, Danijela Prodanović, Dragana Lalević (2018): The influence of hybrids and sowing term on yield and dry down of corn grain. Genetika, Vol. 50, No3, 959-970.
Biberdžić M., Barać S., Deletić N., Stojković S., Knežević B., Lalević D., Đekić V. (2019): The influence of the acid soils tillage system on winter wheat and maize yield. Proceedings of the Sixth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Vol.1, p. 23-27. Lozenec.
Milan O. Biberdžić, Sаša R. Barać, Dragana N. Lalević, Jelena V. Stojiljković, Branislav P. Knežević i Dragoljub K. Beković (2018): Uticaj tipa i sabijenosti zemljišta na prinos kukuruza. Journal of Agricultural Sciences Vol. 63, No. 4, Pages 323-334
Milan O. Biberdžić, Saša R. Barać, Jasmina M. Janjić, Dragana N. Lalević i Dragoljub K. Beković (2017): Produktivne osobine strnih žita u zavisnosti od primene mineralnih đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma. Journal of Agricultural Sciences Vol. 62, No. 3, pages 203-211.
Milan Biberdžić, Dragana Lalević, Saša Barać, Slaviša Stojković (2017): Productive Traits of Triticale Depending on Sowing Rate and Meteorological Conditions in Tested Years. Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 1: 129-136,
Biberdžić M., Barać S., Deletić N., Stojković S., Madić M., Lalević D., Đekić V., Stojiljković J. (2020): The effect of sowing time on the yield of some wheat varieties. Proceedings of 2nd International Symposium: Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection. p. 66-75. ISBN 978-86-6042-021-5
Biberdžić M., Lalević D., Barać S., Jovović Z., Đekić V. (2019): The influence of the acidic soil treatment system on some morphological and productive properties of corn hybrid. Proceedings of the 1st International Symposium: Modern trends in agricultural production and environmental protection, p. 308-317. Tivat, Montenegro.
ISBN 978-86-6042-008-6, Publisher: The Balkans scientific center of the Russian academy of natural sciences Belgrade.
Milan Biberdžić, Dragana Lalević (2018): Some morphological and productive traits of winter triticale depending on variety and meteorological conditions. Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018” p. 258-289. Jahorina, October 4-7.2018. 631(082) www.agrosym.rs.ba ISBN 978-99976-718-8-2 COBISS.RS-ID 7815448
Biberdžić M., Barać S., Lalaević D., Jovović Y., Đekić V., Đikić A., Prodanović D. (2018): Amelioration of Acid Soils the Function of Increasing Small Grains Yield. Proceedings of XXII International Eco-Conference Safe Food. P. 83-89. 26-28 Septembre, Novi Sad. ISBN 978-86-83177-53-0 COBIS.SR.-ID 325420295. Publisher Ecological Movement of Novi Sad.
Основне студије-предмети
Опште ратарство I (O)
Опште ратарство II (O)
Мастер студије-предмети
Системи обраде земљишта (О)
Докторске студије-предмети
Методе научног рада (О)
Екологија и агротехника жита (И)