ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Владан Ђурић
Доцент
Универзитет у Косовској Митровици
Пољопривредни факултет
Биохемија
...
ФОТОГРАФИЈА
vladandjuric
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Мр Владан Ђурић је рођен 14. 12. 1963. године у Приштини. Дипломирао је на Филозофском факултету у Нишу на одсеку за Хемију, где је и магистрирао 2000. године. Ради на месту асистента на предмету Биохемија.

Избор у звање

2000.
Пољопривредни факултет у Приштини
Биохемија

Докторат

-
-
-

Магистратура

2000.
Филозофски факултет у Нишу
Хемија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Филозофски факултет у Нишу
Хемија

Пројекти

-

Одабране референце

Ђурић, В., Станков-Јовановић, В., Делетић, Н., Стојковић, С. (2009): Садржај појединих тешких метала у коренастом поврћу. Зборник радова првог симпозијума са међународним учешћем „Пољопривреда, локални развој и туризам“, Врњачка Бања 21-23.12.2009., 46-52.

Ђурић, В., Делетић, Н., Станков-Јовановић, В., Стојковић, С. (2010): Присуство појединих тешких метала и микроелемената у коренастом поврћу на подручју југоисточне Србије. Агрознање, 11(4):149-157.

Ђурић, В., Станков-Јовановић, В., Делетић, Н. (2010): Токсични елементи у коренастом поврћу у домаћинствима југоисточне Србије. Зборник радова XV саветовања о биотехнологији, Чачак 26-27.03.2010., 15(16):245-250.

Ђурић, В., Ракочевић, М. (1999): Аминокиселински редоследи из двеју мутационих матрица, 6. југословенски симпозијум биохемије, Београд 15-17. 10. 1999., Изводи радова стр. 13.

Делетић, Н., Ђурић, В., Гуџић, Н. (2000): Генетска и фенотипска варијабилност приноса зрна и висине биљке код две синтетичке популације кукуруза. Зборник извода радова са III ЈУСЕМ-а. (Abstracts of 3rd JUSEM) Златибор, 28.05.-1.06.2000., 33.

Deletić, N., Stojković S., Đurić, V., Biberdžić, M. (2005): Individual and joint effect of yield components to grain yield in two maize synthetic populations. Scientifical papers of the Faculty of Agriculture, 37:13-18. Timisoara.

Deletić, N., Stojković, S., Đurić, V., Gudžić, S., Biberdžić, M. (2005): The effect of a high selection intensity on the change of maize yield components' additive variance. Genetika, 37(1):71-76.

Стојковић, С., Делетић, Н., Ђурић, В. (2006): Концентрација азота у биљци као индикатор продуктивности сората пшенице. Селекција и семенарство, 12(3-4):29-33.

Делетић, Н., Стојковић, С., Ђурић, В. (2006): Утицај компоненти приноса на принос зрна у различитим циклусима рекурентне селекције кукуруза. Селекција и семенарство, 12(3-4):21-27.

Делетић, Н., Стојковић, С., Гуџић, С., Ђурић, В. (2009): Вредности адитивне варијансе компоненти приноса кукуруза након три циклуса селекције високог интензитета. Зборник радова првог симпозијума са међународним учешћем „Пољопривреда, локални развој и туризам“, Врњачка Бања 21-23.12.2009., 18-23.

Deletić, N., Stojković, S., Đurić, V., Biberdžić, M., Gudžić, S. (2010): Genotypic specificity of winter wheat nitrogen accumulation on an acid soil. Research Journal of Agricultural Science, 42(1):71-75, Timisoara, Romania.

Stojković, S., Deletić, N., Đurić, V., Biberdžić, M., Gudžić, S. (2010): Genetic and phenotypic variability of yield components in an F3 maize population. Research Journal of Agricultural Science, 42(2):297-301, Timisoara, Romania.

Gudžić, N., Aksić, M., Gudžić, S., Deletić, N., Djurić, V., Stojković, S. (2011): Content of available iron and manganese of pseudogley in mid river part of Western Morava basin. Proceedings of the Third International Conference „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“, Lozenec, Bulgaria, 8-10 June 2011, Vol. 3, 301-305.
Основне студије-предмети
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети