ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Жељко Савић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Технологија пољопривредних производа
...
ФОТОГРАФИЈА
zeljkosavic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Жељко Савић, рођен је 05.04.1965. године у Врујцима, Општина Тутин. Основну и средњу школу је завршио у Тутину. На Пољопривредном факултету у Приштини (општи смер) дипломирао је 1990. Године, са просечном оценом 8,75. Последипломске студије, одсек Технологија анималних производа-млекарство , уписао је 1991. године на Пољопривредном факултету у Београду. Магистарску тезу , под називом „Компаративна истраживања квалитета Сјеничког сира произведеног аутохтоном технологијом и у индустриујским условима“ одбранио је 24.04.1998. године. Докторску дисертацију под насловом ''Промене азотних материја током зрења Сјеничког сира и сира у типу Сјеничког“ одбранио је дана 24.02.2011.године на Пољопривредном факултету у Лешку.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент приправник за предмет Млекарство, почео је да ради 01.10.1991. године. У звање асистента за исти предмет изабран је 1998. године, у звање доцента 06.07.2011. године.
Као аутор и коаутор до сад је објавио 18 научних радова.
Ожењен је, отац двоје деце

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Технологија пољопривредних производа

Докторат

2011.
Пољопривредни факултет Приштина
Млекарство

Магистратура

1998.
Пољопривредни факултет Земун
Млекарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

1.Zoran Gligorijević i Željko Savić (2000): Uticaji termičke obrade grude na distribucijiazotnih materija tokom mehanizovaneproizvodnje kačkavalja, Arhiv za poljoprivredne nauke 62,211 ( 2000/1-2 ) 309-318.
2.Željko Savić, Zoran Gligorijević, Ognjen Maćej, Natalija Dozet i Snežana Jovanović
(2000): Komparativni pokazatelji autohtone i industrijske proizvodnje sjeničkog sira, Arhiv za poljoprivredne nauke 62,211 ( 2000/1-2 ) 319-328.
3.Željko M. Savić, Natalija D. Dozet, Snežana T. Jovanović, Ognjen Maćej, (2002): Poboljšanje proizvodnje i kvaliteta sjeničkog sira XVII savetovanja savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka, Tehnološki fakultet – Novi Sad, Prehrambena industrija, Br.1 – 2.
4.Ognjen Maćej, Snežana Jovanović, Natalija Dozet, Sanja Seraglić, Tanja Vučić, Željko Savić ( 2004 ): Tehnologija autohtone izrade sjeničkog sira na širem području Cjeničko – pešterske visoravni, zbornik radova ,, Mleko i proizvodi od mleka stanje i perspektive, Zlatibor 25 29 april.
5.Željko M Savić, Divna Ristanović, (2005): Uticaj kravljek i ovčijeg mleka na kvalitet sjeničkog sira proizvedenog u industrijskim Uslovima, poljoprivrede kao sastavni dio evropskih integracionih procesa ,, Naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik radova – Agroznanje, Jahorina mart 2005.
Основне студије-предмети
Производња и технологија млека (О)
Прерада млека (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети