ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Жељко Савић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Технологија пољопривредних производа
...
ФОТОГРАФИЈА
zeljkosavic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Жељко Савић, рођен је 05.04.1965. године у Врујцима, Општина Тутин. Основну и средњу школу је завршио у Тутину. На Пољопривредном факултету у Приштини (општи смер) дипломирао је 1990. Године, са просечном оценом 8,75. Последипломске студије, одсек Технологија анималних производа-млекарство , уписао је 1991. године на Пољопривредном факултету у Београду. Магистарску тезу , под називом „Компаративна истраживања квалитета Сјеничког сира произведеног аутохтоном технологијом и у индустриујским условима“ одбранио је 24.04.1998. године. Докторску дисертацију под насловом ''Промене азотних материја током зрења Сјеничког сира и сира у типу Сјеничког“ одбранио је дана 24.02.2011.године на Пољопривредном факултету у Лешку.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент приправник за предмет Млекарство, почео је да ради 01.10.1991. године. У звање асистента за исти предмет изабран је 1998. године, у звање доцента 06.07.2011. године.
Као аутор и коаутор до сад је објавио 18 научних радова.
Ожењен је, отац двоје деце

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Технологија пољопривредних производа

Докторат

2011.
Пољопривредни факултет Приштина
Млекарство

Магистратура

1998.
Пољопривредни факултет Земун
Млекарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

1.Strategija razvoja poljoprivrede u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, br. 562 za period 2013-2016.
2.Unapređenje uzgoja domaćih životinja na malim poljoprivrednim gazdinstvima u brdsko-planinskim predelima u oblasti organske proizvodnje, br. 680-00-22/1/16 od 03.08.2016.

Одабране референце

1.Савић Ж. 2015.,...... Active and tritatable acidity changes (ph) during ripening of white sjenica cheese in industrial production---International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR), Vol. 7, No. 6, p. 47-52, 2015.
2.Савић, Ж.,Маћеј, О.,Милошевић, Б.,Радовић, Б. 2015.,......Significance and dyinamics of salt during storage and ripening of white cheese in industrial production---The Journal „Agriculture and Forestry“, Vol. 61,Issue 4: 271-276, 2015. Podgorica
3.Савић Ж., Радовић, Б.,Илић, З. 2015.,......Рандман производње и дистрибуција састојака млека у сир, при аутохтоној производњи сјеничког сира---Agro-knowledge Journal. Agroznanje, Vol. 16, br. 4, 2015, 531-538.
4.Савић Ж.,Маћеј, О., Радовић, Б. 2014.,......Traditional Production and Processing of Milk in Sjenica-Pester Area---International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry –25th International Scientific –Experts Congress on Agriculture and Food Industry -Izmir 2014
5.Савић Ж., Лалић, Н. 2013,......Preservation and care of indigenous sjenica cheese during ripening--- Fifth International Scientifie Agricultural Symposium „Agrosym 2013“
6.Савић Ж.,Маћеј, О.,Миленковић, М. 2013.,......Quality of milk and whey obtained during the production of sjenica cheese and a type of sjenica cheese---Fifth International Scientifie Agricultural Symposium „Agrosym 2014“
7.Савић Ж., Ђурић, В.,Лалић, Н. 2013,......The dynamic of soluble nitrogen and coefficient of ripening during the same process in industrial production of Senica cheese---Proceedings of the Fourth International Conference- Lozenec, Bulgaria 12-16 june, 2013.
8.Савић Ж.,Маћеј, О.,Миленковић, М. 2015.,......Dynamics of primary and secondary products of protein break down during ripening process of industrially produced white cheese---Proceedings of the Fourth International Conference-Lozenec, Bulgaria 24-28. June, 2015.
9.Савић Ж., Радовић, Б., Миленковић, М., Лалић, Н. 2014.,......Квалитет млека и особине сурутке добијене при производњи сјеничког сира у индустријским условима---XIX САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ са међународним учешћем-зборник радова Чачак ,2014, -Vol.19. (21), 2014, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку.
10.Радовић, Б.,Нитовски, А., Савић Ж.,Јањић, Ј. And Милановић, В. 2015......Seasonal indukators of stereotypical behavior in cows--- Proceedings of the Fourth International Conference-Lozenec, Bulgaria 24-28. June, 2015.
11.Радовић, Б.,Нитовски, А., Савић Ж.,Јањић, Ј.,Милановић, В.,Ивановић, Т. 2014.......Metabolic Profile of Cow Race Bush during Cold and Warm Periods of the Year in the Sandzak Region in Serbia---25th International Scientific –Experts Congress on Agriculture and Food Industry-Izmir 2014
12.Јандрић, М., Савић, Ж. (2019): Influence of milk on the content and changes of milk fat during production of Sjenica white cheese, Agriculture & Forestry, Vol. 65 Issue 4: 175-1182, Podgorica.
13.MILOŠEVIĆ, B., ĆIRIĆ, S., LALIĆ; N., SAVIĆ, Ž., OMEROVIĆ, I., . . . ANĐUŠIĆ, L. (2019). Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 75(3), 401-410. doi: 10.1017/S0043933919000254
14.Савић, Ж., Маћеј, О., Драшковић, Н., Милошевић, Б. (2016): Influence of milk on the content and total protein changes during ripening white cheese in industrial production, Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 2: 145-152, Podgorica.
15.B. Radović, V. Milanović, J. Janjić, Z. Spasić, B. Milošević, Ž. Savić, B. Jašović (2019): Fertilty of Sjenica sheep. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences 12 – 15 JUNE 2019, vol. 1, ISSN 1313-7735, 90-93, Lozenec, Bulgaria.
Основне студије-предмети
Производња и технологија млека (О)
Прерада млека (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети