ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Бојана Миленковић
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Пољопривредна техника
...
ФОТОГРАФИЈА
Bojana Milenkovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Пољопривредна техника

Докторат

-
-
-

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Механизација

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Пољопривредни факултет Земун
Ратарство

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Механизација биљне производње (О)
Убирање пољопривредних производа (И)
Механизација убирања у воћарству и виноградарству (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети