ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Марија Продановић
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Биологија
...
ФОТОГРАФИЈА
Marija Prodanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Биологија

Докторат

-
-
-

Магистратура

2010.
ПМФ Приштина
Биологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

2003.
Биолошки факултет Београд
Биологија

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Ботаника (О)
Систематика цветница (И)
Фитоценоза природних травњака (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети