ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Атанас Нитовски
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Анатомија и физиологија домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
anitovski
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Рођен је 1952. године у селу Алекса Шантић, општина Сомбор. Основну школу је завршио у родном селу, а средњу медицинску у Сомбору. Војни рок је служио у Новом Саду и Скопљу, 1971/72. Ветеринарски факултет, смер Ветеринарска медицина, завршио је 1979. године. Специјализацију из Здравствене заштите свиња је завршио 1986. године. Наслов специјалистичког рада је: Здравствена проблематика прасади на сиси са посебним освртом на телесну масу при рођењу . Ментор спец. рада је био Проф. Др. С. Стаматовић. Као ветеринар-специјалиста је октобра 1992. године положио Усмени докторски испит, а фебруара 1993. године је одбранио докторску дисертацију под називом: Прилог познавања етиопатогенезе хипо и/или агалакције крмача првопраскиња. Ментор му је био Проф. Др. Ђурђе Ђурђевић.
Чита, пише и говори енглески и руски.
Кретање у професионалном раду: Ветеринарска Станица Бојник,1979-1982, дипломирани ветеринар; РО Пољопривреда, ООУР Репроцентар, Фарма свиња Турековац ,1982- 1994. Дипл.ветеринар специјалиста, руководилац ветеринарске службе и директор фарме; ФХИ Здравље-Лесковац, 1994-2003., доктор ветер. наука, директор ветеринарског програма, научни сарадник у Научном институту Здравља; Анима, о.д. Лесковац, 2003-2005. директор предузећа: Пољопривредни Факултет, Универзитет у Косовској Митровици, наставник, од 2005. до данас.
Професионална оријентација (област, ужа област, и уска оријентација): Анатомија и Физиологија, Биотехнологија, Здравствена заштита животиња, Биосигурност на фармама домаћих животиња.
Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: На 29. Светском Конгресу Ветеринара у Ванкуверу, Канада, од 27-31 јула 2008. похађао Курс из Јавне Праксе, Јавног Здравља, Клиничке Праксе и Приватне Праксе и добио Лиценцу од AAVSB RACE, Provajder#387-4041.
Чланство у стручним асоцијацијама: Члан Светске Асоцијације Ветеринара, Ветеринарске коморе Србије, Удружења Анатома Србије, Светског удружења ветеринара интерниста.
Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): Практикум из Анатомије домаћих животиња, Атанас Нитовски, 2009. Пољопривредни факултет, Зубин Поток.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Анатомија и физиологија домаћих животиња

Докторат

1993.
Ветеринарски факултет Београд
Анатомија и физиологија домаћих животиња

Магистратура

-
-
-

Специјализација

1986.
Ветеринарски факултет Београд
Здравствена заштита свиња

Диплома

1979.
Ветеринарски факултет Београд
Ветеринарска медицина

Пројекти

Утицај тјелесне масе, доби и оваријалне активности назимица на параметре фертилитета у наредном циклусу; Шифра пројекта: 4С12БВ. Носилац реализације пројекта: Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет. Руководилац пројекта: Доц. Др. Стоја Јотановић (2010-2011).

Одабране референце

Nitovski A, Hera A, Milenkovic M, Radovic Bisa, Grcak Dragana, Milanovic Valentina, Horea S, Gvozdic D, Zivkovic B. (2008): Level of lactogenic hormones in blood of gilts and first litter sows during gravidity and post partum. Reproduction in domestic Animals, Vol. 43, Suplement 3, p. 120 ISSN 0936-6768.
A.Nitovski, Stoja Jotanović, M. Milenković, Bisa Radović, Dragana Grčak, Valentina Milanović (2014): Ventilation in mini farms, International Journal of Agriculture, Inovation/Research (IJAIR), Journal, Volume- 2, Issue-4, Januar.-2014,www.ijair.org ISSN(Online):2319-1473.
A.Nitovski, N. Macut – Djukic, T. Filipovic, V. Milanovic, B. Radovic, D. Grcak (2012): Comparative anatomy of auditory ossicle of humans and domestic animals, 4. ISCAA International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. 14. National Anatomy Congress, P-080, Ankara, Turkey, 28 june – 01 july, 2012. Book of Abstracts of Symposium.
Atanas Nitovski, Milinko Milenković, Bisa Radović, Valentina Milanović, Dragana Grčak, Milovan Grčak (2012): Make a plan of the biosecurity on the cattle farm, Macedonian Journal of Animal Science, 2013. Vol 1, No 4, Skopje, ISSN 1857-7709, UDC 636.4.087.8
Atanas Nitovski, Milinko Milenković, Dragana Grčak, Valentina Milanović, Bisa Radović, Milovan Grčak (2012): Make a plan of the biosecurity on the pig farm, Macedonian Journal of Animal Science , 2013. Macedonian Journal of Animal Science, Vol 1, No 3, Skopje, ISSN 1857-7709, UDC 636.4.087.8
Nitovski А., Milenković, М., Bisa Radović, Dragana Grčak, Stoja Jotanovic, Valentina Milanović, Grčak, M. (2012): POSSIBILITY FOR USING OF BIOMASS IN PRODUCING ELECTRICAL ENERGY FOR REVITALISATION AGRICULTURAL ORGANISATION IN VOJVODINA- SERBIA, 20th European Biomass Conference and Exhibition, 18 – 22 June 2012, Milano, Italy. Proceedings of Symposium.
Milanović Valentina, Milenković M., Milošević B., Nitovski A., Pešić B., Stefanovski S., (2011): Effect of probiotic FARM PACK Y on morbidity and mortality of suckling piglets, Macedonian Journal of Animal Science, Vol 1, No 2, pp 351-354, Skopje, ISSN 1857-7709, UDC 636.4.087.8
Valentina Milanovic, M. Milenkovic, B. Milosevic, A. Nitovski, Z. Spasic, Bisa Radovic (2011): Fasciolosis as existing problem in south-east Serbia, Proceedings of the Third International Conference, vol. 1. P. 173-177, 3rd International conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 8-10 june 2011, ISSN 1313-7735
Nitovski A., Milenković M., Milanović S.V,, Grčak T.D,, Radović V.B., Grcak M (2012): POSSIBILITIES of USING BIOMASS in the PRODUCTION of BIOGAS and ELECTRICITY to a EXPERIMENTAL PROPERTY of AGRICULTURAL SCHOOL and the FACULTY of AGRICULTURE in LESAK, 20th European Biomass Conference and Exhibition, 18 – 22 June 2012, Milano, Italy. Proceedings of Symposium.
A.Nitovski, M. Milenkovic, Dragana Grcak, Bisa Radovic, Stoja Jotanovic, Valentina Milanovic, S. Vukasinovic (2011): Biosecurity assesment measures on a cow farms, Proceedings of the Third International Conference, vol. 1. P. 232-235, 3rd International conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 8-10 june 2011, ISSN 1313-7735.
A.Nitovski, M. Milenković, S.R. Jotanović, V.S. Milanović, B.V. Radović, D.T. Grčak, M. Grčak (2011): Level of glucose and phosphorus in blood serum of the first litter sows with normal and disturbed lactation, Biotechnology in Animal Husbandry, 3rd International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock production”, Belgrade, Republic of Serbia 5-7th October 2011, Book 2, Vol 27, 3, p. 843-852, ISSN 1450-9156.
1.Nitovski A, Milenkovic M, Stoja Jotanović, Valentina Milanović, Bisa Radović, Dragana Grčak (2010): Assessment of biosecurity measures on a pig farm, 2nd European Symposium on Porcine Health Management, Pig Health, Performance and Welfare, Procedings of the ESPHM, p.170, Hannover, Germany,2010. ISBN 978-3-9813721-0-6.
Milanović Valentina, Milenković M, Milošević B, Nitovski A. (2009): Effect of probiotic Farm Pack Y on the number of weaned piglets/litter, Proceedings of the second international conference, vol.1, p.150-153, 2nd Internetional conference Research People and actual tasks on Multidisciplinary Siences, Lozenec, Bulgaria, ISSN 1313-7735.
Nitovski A, Milenković M, Grčak Dragana, Bisa Radović, Valentina Milanović (2009): Our expirience in therapy on mastitis cows, EBF 2009, Procedings of Europian buiatrics forum, p. 236, Marseille, 1-3.Dec.2009. ISBN 2-903623431.
1.Нитовски А., Јотановић Стоја, Миленковћ М., Биса Радивић, Драгана Грчак, Милановић Валентина, (2009): Kонцентрација неких хормона у крви назимица у периоду осемењавања и постпартум, Ветеринарски Журнал Републике Српске, Бања Лука, Вол.9, Бр.2, стр.109-115. ISSN 1840-2887.
Основне студије-предмети
Анатомија домаћих животиња (О)
Биосигурност на фармама (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети