ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драган Грчак
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
dgrcak
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Рођен 24. марта 1992. године у Горњем Добреву - Косово Поље Република Србија. Завршио основну школу "Ратко Павловић - Ћићко" у Прокупљу као и прве две године Гимназије, смер природно-математички. Последње две године завршава у гимназији "Светозар Марковић" у Нишу. Основне студије на модулу Биљна производња смер: воћарство-виноградарство уписује 2011.године на Пољопривредном Факултету у Лешку, Универзитета у Приштини. Основне академске студије завршава 2015. године са просечном оценом 9,70. Мастер академске студије уписује на истом факултету и завршава 2016. године са просечном оценом 9,66. Тема завршног рада на мастер студијама је гласила "Утицај наводњавања на интензитет појаве Septocyta ruborum у агроеколошким условима јужне Србије".
Тренутно на докторским студијама Пољопривредног Факултета у Лешку, Универзитета у Приштини.

Избор у звање

-
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
-

Докторат

-
-
-

Магистратура

-
-
-

Специјализација

-
-
-

Диплома

2015
Пољопривредни Факултет Лешак
Вочарство и воноградарство

Пројекти

1. ИЗУЧАВАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ПОБОЉШАЊА ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА СТРНИХ ЖИТА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА.
Број пројекта: 31092

Одабране референце

1. Dragan Grčak, Milosav Grčak, Dragana Grčak, Vera Đekić, Miroljub Aksić, Katerina Nikolić, Slaviša Gudžić (2019): The Raspberry – An Analysis of Production in the Republic of Serbia from 2006 to 2016. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, 47(2019); 19-25. Review paper, UDC 634.711(497.11)"2006/2016". doi: 10.5937/AASer1947019G. ISSN 0354-9542 (printed)

2. Gošić-Dondo, S., Grčak, D., Grčak, M., Kondić, D., Hajder, Đ., Popović, Ž., & Knežević, D. (2020). The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids. Genetika, 52(1), 351-365. UDC 575.633.15

3. Milosav Grčak, Dragan Grčak, Vesna Župunski, Radivoje Jevtić, Mirjana Lalošević, Adriana Radosavac, Danijela Kondić, Jelica Živić, Aleksandar Paunović, Veselinka Zećević, Danica Mićanović, Desimir Knežević (2019): Effect of cereals + pea intercropping on spike index of spring wheat, triticale, oat and pods index of pea. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, 48(2019); 167-180; Čačak. doi: 10.5937/AASer1948167G. ISSN 0354-9542 (printed)

4. Milosav Grčak, Dragan Grčak, Radivoje Jevtić, Mirjana Lalošević, Danijela Kondić, Jelica Živić, Desimir Knežević (2019): Variation of spike index of cereal and index of pea pods in monocrops and intercrops system of cultivation. Genetika, Vol 51(3):1185-1196. Original scientific paper. doi: 10.2298/GENSR1903197S. ISSN 0534-0012

5. Grčak, D., Đekić, V., Aksić, M., Babović-Đorđević, M., Grčak, M. (2018): The content of organic matter in the soil of nis municipality (Serbia). Book of Proceedings, pp. 678-684. IX International Scientific Agriculture Symposium. "Agrosym 2018" Jahorina, October 04-07, 2017, East Sarajevo - Istočno Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. ISBN 978-99976-718-5-1, COBISS.RS-ID 7679512

6. Dragan Grčak, Milosav Grčak, Desimir Knežević, Snežana Gošić-Dondo (2019): The Effect of Insecticides on the Total Percentage of Infestation with Ostrinia nubilalis in Corn Hybrids. XI Conference of Agronomy Students with international participation (14-16 August 2019). University of Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačak. Serbia. Vol. 11, Issue 11, pp. 430-440. ISSN 2334-9883
Основне студије-предмети
Заштита животне средине (О)
Ентомологија (О)
Фитопатологија (О)
Основи биологије воћака (О)
Технологија гајења воћака (О)
Јабучасте у коштичаве воћке (О)
Језграсте воћке (О)
Познавање самониклог воћа (И)
Основи органске производње (И)
Мастер студије-предмети
Пројектовање воћњака (О)
Биолошке основе чувања воћа (О)
Докторске студије-предмети