ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Братислав Ћирковић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Cirkovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Братислав Ћирковић је рођен 21.07.1975. године у Прокупљу. Основну и средњу школу завршио је у Прокупљу. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини, смер воћарско-виноградарски, завршава у року 1998. године са просечном оценом 9.09. Магистарске студије је завршио на Пољопривредном факултету у Београду, смер Ампелологија, са просечном оценом 9.67, где је одбранио магистарску тезу под насловом: “Утицај начина резидбе на растење и родност сорти винове лозе ризлинг рајнски (Б-21), ризлинг италијански и жупљанка у расинском виногорју”. Докторску дисертацију под насловом: “Ампелографске карактеристике варијетета сорте траминац у нишком виноградарском подрејон” одбранио је 2008. године на Пољопривредном факултету у Београду. На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент приправник за предмет Опште виноградарство, почео је да ради 01.11.1998. године, у звање асистента за исти предмет изабран је 26.12.2003. године, у звање доцента 25.02.2009. године. 30.09.2013. године изабран је у звање ванредног професора за научну област Воћарство и виноградарство. Аутор је практикума из Биологије и екологије винове лозе. Члан је Комисије за признавање сорти, подлога и клонова винове лозе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Ожењен је, отац двоје деце.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштина
Воћарство и виноградарство

Докторат

2008.
Пољопривредни факултет Земун
Ампелологија

Магистратура

2003.
Пољопривредни факултет Земун
Ампелологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1998.
Пољопривредни факултет Приштина
Воћарство и виноградарство

Пројекти

1. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 341003 (2005-2008): Географски заштићени производи од грожђа
Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Жунић
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

2. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 20116 (2008-2011): Примена ампелотехничких мера у циљу производње грожђа побољшаног квалитета
Руководилац пројекта: проф. др Славица Тодић
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Одабране референце

1.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2011): Ampelographic and productivity characteristics of two forms of the traminer cultivar in Niš vine subregion. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, 15th-19th February, Opatija, Croatia, 927-931. ISBN 978-953-6135-71-43
2.Ћирковић, Б., Гарић, М., Ранковић, В., Ристић, М. : Утицај начина резидбе на растење и родност сорте ризлинг италијански у расинском виногорју. Архив за пољопривредне науке. Вол. 67, бр. 237. (65-71). Београд. 2006.
3.Ћирковић, Б., Гарић, М. : Yield and quality of white wine cultivars Rhine riesling B-21, Riesling italian and Zupljanka in the vine district of rasina. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 51, No1 1. (39-45). Belgrade. 2006.
4.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z., Deletić, N. (2013): Comparative analysis of parameters yielding of cultivar Traminer Red and Traminer form 11 Gm in the conditions of Nis vine subregion. 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, 15th-19th February, Dubrovnik, Croatia, 927-931. ISBN 978-953-6135-71-4
5.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2010): Ampelografske karakteristike varijeteta traminac beli u niškom vinogradarskom podrejonu. Agroznanje, vol. 11(2): 79-86
6.Matijašević, S., Žunić, D., Todić, S., Bešlić, Nikićević, N., Ćirković, B., Vukosavljević, V. (2011): Influence of cultivar characteristics of muscat table grapevine cultivar (Vitis vinifera L.) on grape brandy composition and quality. Proceedings 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, Croatia. (p.p. 955 – 958).
7.Matijašević, S., Žunić, D., Todić, S., Bešlić, Z., Ranković, Z., Ćirković, B., Vukosavljević, V. (2012): Resistance of table grape varieties with different ripening times to low winter temperatures. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Opatija, Croatia. (p.p. 770 – 773).
8.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović Z., Deletić. N. (2011): Privredno – tehnološke karakteristike varijeteta sorte traminac 11 GM u uslovima niškog podrejona. Agroznanje, vol.12, 73-78.
9.Гарић Млађан., Ћирковић Братислав., Ристић Милош., Радомир Ивановић Агробиолошка својства сорте бургундац црни у алексиначком подрејону. Савремена пољопривреда, Вол. 56, (6), (274-279), Нови Сад, 2007.
10.S. MATIJASEVIC, S. TODIC, Z. BESLIC, Z. RANKOVIC VASIC, D. ZUNIC, Z. ATANACKOVIC, V. VUKOSAVLJEVIC and B. CIRKOVIC. (2013): Volatile Components of Grape Brandies Produced from Muscat Table Grapevine (Vitis vinifera L.) Cultivars. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 783-791.
Основне студије-предмети
Биологија и екологија винове лозе (О)
Технологија гајења винове лозе (О)
Мастер студије-предмети
Системи гајења винове лозе (О)
Докторске студије-предмети
Биологија винове лозе (И)
Физиологија винове лозе (И)