ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Зоран Јовановић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Zoran Jovanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитет у Приштини
Воћарство и виноградарство

Докторат

2013.
Пољопривредни факултет Приштина
Ампелологија

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Ампелологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1999.
Пољопривредни факултет Приштина
Воћарство и виноградарство

Пројекти

-

Одабране референце

1.Јовановић, З. Агробиолошка својства сорте тамјаника бела у жупском виногорју, Магистарска теза, Лешак 2005.
2.Јовановић, З., Ћирковић, Б., Гарић, М. Утицај начина резидбе на растење и родност сорте смедеревка у жупском виногорју. Жупски зборник бр. 2 (15-21), 2007.
3.Гуџић, Н., Јовановић, З., Аксић, М., Делетић, Н., Гуџић, С., Плодност неких земљишта жупског виногорја са освртом на снабдевеност алкалним и земноалкалним елеметима. Жупски зборник бр. 2 (21-27), 2007.
4.Јовановић, З., Гарић, М., Ћирковић, Б. Принос и квалитет грожђа сорте тамјаника бела у жупском виногорју. Жупски зборник бр. 1 (171-179). 2006.
5.Јовановић, З., Гарић, М., Ћирковић, Б. Агробиолошка и технолошка својства сорте тамјаника бела у жупском виногорју. Зборник абстраката са симпозијума унапређење пољопривредне производње на територији Косова и Метохије, 140, Врњачка Бања, 2006.
6. Гарић, М., Јовановић, З., Ћирковић, Б., Бараћ, С., Ристановић Дивна Агробиолошка и технолошка својства сорте жупљанка у жупском виногорју. Зборник сажетака научно стручно саветовање агронома
Републике Српске, Теслић, 2006.
7.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z., Deletić, N. (2013): Comparative analysis of parameters yielding of cultivar Traminer Red and Traminer form 11 Gm in the conditions of Nis vine subregion. 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, 15th-19th February, Dubrovnik, Croatia, 927-931. ISBN 978-953-6135-71-4
8.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2010): Ampelografske karakteristike varijeteta traminac beli u niškom vinogradarskom podrejonu. Agroznanje, vol. 11(2): 79-86
9.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović Z., Deletić. N. (2011): Privredno – tehnološke karakteristike varijeteta sorte traminac 11 GM u uslovima niškog podrejona. Agroznanje, vol.12, 73-78.
10.Ćirković, B., Žunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2012): Biološke i proizvodne karakteristike varijeteta sorte traminac u niškom podrejonu. Kongres voćara i vinogradara sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova i abstrakata. Vrnjačka Banja, Srbija, 133.
Основне студије-предмети
Опште оплемењивање воћака и винове лозе (О)
Посебно оплемењивање воћака и винове лозе (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети