ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Јован Стојковић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Jovan Stojkovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

др Јован (Сокол) Стојковић, рођен је 07.01.1959. године у Драјковцу општина Штрпце. Основну школу завршио је у Штрпцу а гимназију у Урошевцу.
Пољопривредни факултет, општи смер, завршио је у Приштини 1982. године. Магистрирао је 1990. године, на Земјоделском факултету у Скопљу, на теми “Експозиција шарпланинске овце у сређенијим парагенетским условима”. Докторску дисертацију под називом “Утицај протеина у оброцима на производне резултате и здравствено стање јагњади у тову”, одбранио је 1994. године на Агрономском гакултету у Чачку.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент за предмет Исхрана домаћих животиња, изабран 1986. године. У звање доцента изабран је 1995. године, у звање ванредног професора 2000. године и узвање редовног професора 2005. године.
Тренутно ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици као редовни професор за научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња. Наставу изводи на основним, мастер и докторским студијама.
Као аутор и коаутор објавио је 150. научних радова, три уџбеника и две монографије. Говори руски и служи се енглеским језиком. Ожењен је, отац двоје деце.

Избор у звање

2005.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

1994.
Агрономски факултет Чачак
Исхрана домаћих животиња

Магистратура

1990.
Земјоделски факултет Скопље
Сточарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1982.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

1. Утицај нивоа енергије у оброку оваца на производњу млека, меса и репродукцију. Руководилац пројекта Доц.др Јован Стојковић, Институт за сточарство и ветеринарство. Приштина. 1995-1999 год.
2. Нови поступци и производи на бази модификације индустријских минерала механохемијских синтеза оксида и соли. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина. Београд. 2002 год. Руководилац задатка Проф.др Јован Стојковић, EDB:MHT. 2.04.0046.B.
3. Развој и примена нових производа на бази модификованих и оплемењених минерала у производњи хране. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина. Београд. 2005 год. ТП 6807 Б.
4. Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији, превентиви и дравственој заштитин преживара у циљу њихове добробити и биосигурности. Технолошки пројекат – Пољопривредни факултет Приштина 2008-2011. Бр. 2001.
5. Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара, руководилац – (2011-2014) – 31001

Одабране референце

1. Stojković, J., Rajić, I., Radovanović, T. (1996): Pregled i ocena stočne hrane. Monografija. Poljoprivredni fakultet, Priština.
2. Radovanović, T., Rajić, I., Nadaždin, M., Stojković, J. (1997): Ishrana domaćih životinja. Udžbenik Agronomski fakultet, Čačak.
3. Stojković, J. (2004): Ishrana koza. Udžbenik. Poljoprivredni fakultet, Lešak – Kosovska Mitrovica.
4. Stojković, J. (2006): Mineralne materije u ishrani domaćih životinja. Monografija. Poljoprivredni fakultet, Lešak – Kosovska Mitrovica.
5. J. Stojković (2013): Osnovi ishrane domaćih životinja. Udžbenik. Poljoprivredni fakultet, Lešak – Kosovska Mitrovica.
6. Jovan Stojković, Zoran Ilić, Radojica Djoković, THE CONTENTS OF SOME MINERAL ELEMENTS IN THE BLOOD OF SHEEP IN DIFFERENT PHYSIOLOGICAL SYCLES., Proceedings of the 3rd Inernational Conference on sustainable animal agriculture for developing countries, volume III full papers, pp. 84-87. 26-29 July 2011 Thailand, Thailand, III, pp. 84 - 87, ISBN 978-974-533-643-8, Thailand, 26. - 29. Jul, 2011.
7. J. Stojković, Z. Ilić, S. Ćirić, B. Ristanović, M.P. Petrović, V. Caro Petrović, R. Đoković (2012): The influence of corn silage in dairy cows feeding on calcium, phosphorus and magnesium contents in the blood serum. Biotechnology in animal husbandry 28 (4), p 715-721-552.
8. Vladimir Kurćubić, Radojica Đoković, Zoran Ilić, Јovan Stojković, Petrović P Milan, Caro-Petrović Violeta, Modern Approach to the Enigma of Bovine Respiratory Disease Complex: A Review, Pakistan Veterinary Journal, Faculty of Veterinary Science, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, 34, 1, pp. 11 - 17, 0253-8318, 2074-7764, 2014.
9. J. Stojkovic., P. Stojkovic: Calcium, Phosphorus and Magnesium in the blood serum of cows fed on silage. Multidisciplinar Advances in Veterinary Science. Vol. 2, Issue 3. Page 367-372. ISSN: 2573-3435, 2018.
10. Jovan Stojkovic, Zoran Ilic, Bozidar Miloševic, Boban. Jašovic: Variability of calcium and phosphorus in the blood serum of sheep. 1st International Symposium: Modern Trends in Agricultural, Production and Environmental. Tivat-Montenegro. July 02-05. 2019.
Основне студије-предмети
Основи исхране домаћих животиња (О)
Поѕнавање и технологија сточне хране (О)
Мастер студије-предмети
Храна за домаће животиње (О)
Докторске студије-предмети
Савремени концепт исхране преживара (И)
Адитиви у исхрани домаћих животиња (И)