ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Биса Радовић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ветеринарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Bisa Radovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Биса В. Радовић, рођена 11.12.1956. године у Горњем Милановцу. Основну школу и Гимназију завршила у Љигу. Школске 1975/76. године уписала студије Ветеринарског факултета, Универзитет у Београду у Београду и дипломирала 10.03.1981. Постдипломске студије – магистеријум наука, завршила на Ветеринарском факултету, Универзитет у Београду у Београду 1991. године и одбранила магистарску тезу под називом:“ Изучавање времена осемењавања у току еструса крмача на концепцију, број опрашене и одгајене прасади у леглу“. На Факултету ветеринарске медицине, Универзитет у Београду 1997. године одбранила докторску дисертацију под називом:“ Прилог познавању бактеријиске етиологије синдрома маститис, метритис и агалакција крмача узгајаних на фармама“. Стручни испит положила 1984. године - Уверење бр.152 – 1420/84, издато од Републичког секретаријата за правосуђе и управу Р.Србије. Уверење МПРС и Заједнице средњих школа - подручје пољопривреда, производња и прерада од 2006. године издато јој је за допринос из области образовања пољоприврено – ветеринарских кадрова за нову технолошку епоху као фактор унапређења сточарске производње, као и Sertificat br.042/06, Sertificat br.041/05 Факултета ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, као и Cerificate 22131/06 издат од Federation of veterinarians (FVE) - Europen Commission. Члан је Ветеринарске коморе Србије, Европске асоцијације ветеринара и члан Стручног већа за биотехничке науке Универзитета у Приштини. Удата је, муж др Божо Радовић, редовни професор у пензији. Мајка је две кћерке, Марија (1981), доктор антрополошких наука и Илинка (1984), доктор медицине.

Од 1981 – 1995. године ради у ПИК „Варваринско поље“ у Варварину на фарми свиња, као руководилац здравствене заштите и технолог редпродукције свиња. 1995. године заснива радни однос у звању асистета на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, Пришина, 1998. у звању доцента, 2003. у звању ванредног професора, где и сада ради у звању редовног професора од 2011. године, научна област Ветеринарство, ужа научна област Репродукција домаћих животиња. На основним академским студијама је наставник предмета: Зоохигијена, Здравствена заштита домаћих животиња, Репродукција домаћих животиња, Радна пракса. На дипломским академским и докторским студијама је наставник предмета: Репродукција домаћих животиња. Ментор је 12 дипломских радова, једног специјалистичког, 4 завршна рада на дипломским академским студијама, члан комисија за одбрану 9 дипломских, 2 магистарска рада, 1 завршног рада, рецезент 3 стручна уџбеника, члан већег броја комисија за избор у звање наставника.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ветеринарство

Докторат

1997.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Здравствена заштита и репродукција

Магистратура

1991.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Репродукција

Специјализација

-
-
-

Диплома

1981.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Ветеринарска медицина

Пројекти

1.Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и обсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима (носилац Државни Универзитет у Новом Пазару, 2011 – 2014) – 44007

2.Национални пројекат МНИТ, 12М06 (2000 – 1995), Национални пројекат МНИТ, Б – 14 (1995 – 1990), Националн пројекат МНИТ, Б – 12 (1990 – 1985), Међународни пројекат USAID, TR – KCBS, (2007)

Одабране референце

1. Б. Радовић, Биса Радовић, З. Спасић (1997): РАСЕ И ГАЈЕЊЕ ЖИВИНЕ, Универзитет у Приштини, CIP 636.5 (076.8), ISBN 86 – 81929 – 52 - 5

2. Биса Радовић (1994):VII поглавље, Размножавање коња, РАСЕ И ГАЈЕЊЕ КОЊА, ДД ИП „Вук Караџић“ Параћин, CIP 636.1/.18(075.8)

3. Биса Радовић (1994):X поглавље, Болести и мане коња, РАСЕ И ГАЈЕЊЕ КОЊА, ДД ИП „Вук Караџић“ Параћин,CIP 636. 1/.18(075.8)

4.Б.Радовић, Биса Радовић (2000):ГАЈЕЊЕ СВИЊА, Монографија националног значаја, Графика, Крушевац, CIP 636.4.08, ID = 81340172

5.Биса Радовић (2011): РАЗМНОЖАВАЊЕ СВИЊА, Монографија наионалног значаја, Крушевац, CIP 636.4.082 (075.8), ISBN 978 – 86- 914743 -0-0, COBISS.SR – ID 184966156

Аутор је или коаотор 107 научних радова објављених у научним међународним часописима и научним часописима националног значаја, као и на међународним научним скуповима и скуповма националног значаја

Биса Радовић, Стоја Јотанвић, Ђ. Савић, А. Нитовски (2011): БИОХЕМИСКИ ПАРАМЕТРИ КРВИ КРАВА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА РЕПРОДУКТИВНОГ ЦИКЛУСА, Ветеринарски гласник, Вол. 65, бр. 3 – 4, 191 -201, UDK 619(05), ISSN 0350 – 2457

Биса Радовић, Стоја Јотановић, М. Миленковић, А. Нитовски, В. Милановић (2011): МИКРОБИОЛОШКИ СТАТУС МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ КРМАЧА У ПРВА ТРИ ДАНА ПО ПРАШЕЊУ, Veterrinary Jurnal of Republic of Srpska, Vol.XI, br./ No1, 84 – 88, UDK 619 (05), ISSN 1840 – 2887

Биса Радовић, Јасмина Јањић, М. Миленковић, Б. Јашовић, А. Нитовски, В. Милановић (2013): LEVAL BETA - CAROTENE AND VITAMIN A IN BLOOD SERUM OF PREGNANT AND HYGHLY LACTATING COWS FED WITH DIFFERENT COMPOSITIONS, Macedonian Jurnal Animal Scence, Vol3, No 2, 189- 192

Биса Радовић, Јасмина Јањић, Нитовски А., Валентина Милановић (2013): PRODUCTION OF MILC OF COWSIN THE MONTAIN GOLIJA, Procedinngs of the Fourth International Conference, Lozanec Bulgaria,Volume1, 116 – 119, ISSN 1313 – 7736

A, Nitovski, Stoja Jtanović, M. Milenković, Bisa Radović, Dragana Grčak, Valentina Milanović (2014): TEHNICL AND TEHNOLIGICAL PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF GUALL FAMILY FARM PIGS, International Jurnal of Agricultre Inovation &Research (IJAIR), Volume 2, Issue – 4, ISSN: 2319 – 1473

Radovic B., Spiridonović S., Bisa Radović, Spasić Z., Deetić N.(1997): INFLUENTCE OF CATTLE BREED ON EKONOMIKAL EFFECT OF MEAT PRODUCTION, Publication in Natural Science, Vol. 4. No 2, 115 – 120

Radović B., Bisa Radović (1989): OPRAVDANOST RANOG PRIPUSTA NAZIMICA, Stočarstvo, No 43, 9 – 12

Bisa Radović, B. Radović, T. Petrujkić, Z. Spasić (1997): PLODNOST KRMAČA OSEMENJENIH MEŠANOM SPERMOM DVA NERASTA I PROIZVODNI REZULTATI, Veterinarski glasnik, br. 3 -4, 145 - 152
Основне студије-предмети
Зоохигијена (О)
Здравствена заштита домаћих животиња (И)
Репродукција домаћих животиња (И)
Мастер студије-предмети
Репродукција домаћих животиња (И)
Докторске студије-предмети
Специјална репродукција домаћих животиња (И)