ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Давид Јововић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
David Jovovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2004.
Мегатренд Универзитет Београд
Економија

Магистратура

1992.
Пољопривредни факултет Земун
Агроекономија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1982.
Економски факултет Приштина
Економија

Пројекти

-

Одабране референце

1.Спољнотрговинско и девизно пословање, Уџбеник, Виша економска школа Пећ-Лепосавић, Београд, 2007
2.Одрживи развој предузећа индустрије меса, Монографија, Виша економска школа Пећ-Лепосавић, Београд, 2005
3.Jovović, D., Dašić, B., Maslovara, J. (2011): Agroculture and strategic orientation to global market as imperative of economic growth and development. 4th International multidisciplinary scientific conference Eurobrand, Vršac-Temišvar. pp. 145-155.
4.Backović, N., Jovanović, G., Jovović, D.(2011): In search of new concept of corporate social responsibility of companies: global trisis remedy. 4th International multidisciplinary scientific conference Eurobrand, Vršac-Temišvar. pp. 23-35.
5.Jovović, D., Jovović, M. (2012): Bilateral free trade agreements of Serbia Republic. In: Proceedings of the second 2nd International Scientific and Methodological Conference ,, Modern Education and Integration Processes,, pp 45-56 Kramatorsk Ukraina
6.Jovović, D., Dašić, B., Maslovara J. (2011): Nova uloga globalnog lidera u organizaciom promenama. Međunarodni naučni skup. ES-NBE 2011, Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog popslovnog ambienta. Univerzitet u Prištini. pp. 864-875.
7.Jovović, D., Miletić, S., Simonović, Z. (2012): Perspektive razvoja inovativne firme u svetlu odnosa između tehnologije i organizacije. Međunarodni časopis Ekonomika 4/2012, pp. 64-73. Niš.
Основне студије-предмети
Организација сточарске производње (О)
Организација пољопривредне производње (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети