ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Љубиша Милачић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Ljubiša Milačić
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2006.
Економски факултет Суботица
Економија

Магистратура

2002.
Економски факултет Приштина
Економија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Економски факултет Приштина
Економија

Пројекти

-

Одабране референце

1.Милачић, Љ. (2013): Економска криза европске уније и мере стабилизације. Економика, 2/2013, 83-92.
2.Милачић, Љ., Павловић, М., Богдановић, Ј. (2012): Структура и динамика новчане масе у Србији. Економски погледи, 3/2012, 133-144.
3.Милачић, Љ.(2011): Предузеће и предузетништво у савременим условима привређивања. Економски погледи, 1/2011, 91-99.
4.Милачић, Љ. (2010): Анализа конкуретности базирана на портеровом моделу конкурентности. Економски погледи, 3/2010, 107-118.
5.Милачић, Љ. (2011): Трошковни аспекти понашања произвођача у функцији максимизирања профита. Економика, 2/2011, 128-136.
6.Милачић, Љ., Хамзагић, А. (2011): Пројектовање организационе структуре према концепту инвестиционе политике. Зборник радова Међународни научни скуп ES-NBE 2011, Економска наука у функцији креирања новог пословног амбиента, 199-205. Економски факултет Универзитета у Приштини.
Основне студије-предмети
Трошкови и калкулације (О)
Тржиште и маркетинг (И)
Основе књиговодства (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети