ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Милосав Грчак
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Заштита биља
...
ФОТОГРАФИЈА
mgrcak
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Рођен 24.3.1992. године у Горњем Добреву у општини Косово Поље, Република Србија. Основну школу завршио у Прокупљу - ОШ Ратко Павловић Ћићко. Прве две године средње школе завршио у Прокупачкој Гимназији на природно математичком смеру. Последње две године средње школе завршио у Нишу у гимназији Светозар Марковић на природно математичком смеру. Пољопривредни факултет уписао у Лешку. Основне студије завршио 2015. године на Пољопривредном факултету у Лешку са просечном оценом 9,78. Тема дипломског рада била је: ''Штеточине и болести леске и њихово сузбијање''. Мастер академске студије завршио 2016. године са просечном оценом 10 на смеру ''Заштита биља''. Назив завршног рада био је: ''Распрострањеност и штетност жилогриза (Capnodis tenebrionis) у региону Прокупља.
Тренутно на докторским студијама.

Избор у звање

-
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
-

Докторат

-
-
-

Магистратура

-
-
-

Специјализација

-
-
-

Диплома

2015
Пољопривредни факултет Лешак
Воћарство и виноградарство

Пројекти

1. ИЗУЧАВАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ПОБОЉШАЊА ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА СТРНИХ ЖИТА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА.
Број пројекта: 31092

Одабране референце

1. Milosav Grčak, Dragan Grčak, Radivoje Jevtić, Mirjana Lalošević, Danijela Kondić, Jelica Živić, Desimir Knežević (2019): Variation of spike index of cereal and index of pea pods in monocrops and intercrops system of cultivation. Genetika, Vol 51(3):1185-1196. Original scientific paper. doi: 10.2298/GENSR1903197S. ISSN 0534-0012

2. Gošić-Dondo, S., Grčak, D., Grčak, M., Kondić, D., Hajder, Đ., Popović, Ž., & Knežević, D. (2020). The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids. Genetika, 52(1), 351-365. UDC 575.633.15

3. Milosav Grčak, Dragan Grčak, Vesna Župunski, Radivoje Jevtić, Mirjana Lalošević, Adriana Radosavac, Danijela Kondić, Jelica Živić, Aleksandar Paunović, Veselinka Zećević, Danica Mićanović, Desimir Knežević (2019): Effect of cereals + pea intercropping on spike index of spring wheat, triticale, oat and pods index of pea. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, 48(2019); 167-180; Čačak. doi: 10.5937/AASer1948167G. ISSN 0354-9542 (printed)

4. Dragan Grčak, Milosav Grčak, Dragana Grčak, Vera Đekić, Miroljub Aksić, Katerina Nikolić, Slaviša Gudžić (2019): The Raspberry – An Analysis of Production in the Republic of Serbia from 2006 to 2016. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, 47(2019); 19-25. Review paper, UDC 634.711(497.11)"2006/2016". doi: 10.5937/AASer1947019G. ISSN 0354-9542 (printed)

5. Grčak, M., Grčak, D., Gudžić, G., Nikolić, K., Aksić, M., Babović – Đorđević, M., Grčak, D. (2018): Abundance of potassium and phosphorus in agricultural soil of the municipalities and the town of Nis. Zemljiste i biljka, Vol. 67, No. 2, 38-47. ISSN 2560-4279 = Zemljište i biljka (online izd.), COBISS.SR-ID 338701

6. Grčak, M., Grčak, D., Gračak, D., Aksić, M., Đekić, V., Aksić, M. (2018): Comparison of Maize and Wheat Production in Serbia During the 2007-2016 Period. Professional paper. Agro-knowledge Journal, vol. 19, no. 3, 2018, 199-210. University of Banjaluka, faculty of Agriculture. DOI: 10.7251/AGREN1803199GAgroznanje, ISSN 1512-6412 (print), ISSN 2233-0070 (online)
Основне студије-предмети
Општа ентомологија
Општа фитопатологија
Општа фитофармација
Ентомологија I
Посебна фитофармација
Ентомологија II
Бактериозе и вирозе биљака
Микозе биљака
Нематологија (И)
Акарологија (И)
Мастер студије-предмети
Дијагноза биљних патогена
Интегрална заштита биља
Фитофармација (И)
Болести семена и садног материјала (И)
Докторске студије-предмети