ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Љиљана Анђушић
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Ljiljana Andjusic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

-
-
-

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Познавање и технологија сточне хране (О)
Квалитет хране за животиње (И)
Мастер студије-предмети
Храна за домаће животиње (О)
Гајење свиња (И)
Докторске студије-предмети