ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Љубомир Шунић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака
...
ФОТОГРАФИЈА
Ljubomir Sunic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака

Докторат

-
-
-

Магистратура

2006.
Пољопривредни факултет Приштина
Повртарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Физиологија биљака (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети