ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славка Митровић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Slavka Mitrovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

-
-
-

Магистратура

2007.
Правни факултет Приштина
Правно економске науке

Специјализација

-
-
-

Диплома

1986.
Економски факултет Приштина
Економија

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Основи економије (О)
Тржиште и маркетинг (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети