ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Валентина Милановић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Анатомија и Физиологија домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Valentina Milanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Образовање:
- доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, смер ветеринарска медицина, просечна оцена 8.40
- магистар биотехничких наука, смер Физиологија и исхрана домаћих животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровициi, магистарска теза: “Утицај пробиотика на здравствено стање и производне карактеристике крмача и њихових легала”, просечна оцена 9,83
- доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, научна област: ветеринарска медицина, ужа научна област: Анатомија домаћих животиња, докторска дисертација: "Топографија женских полних органа Калифорнијског кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus)"

Кретање у професионалном раду:
- ЈС "Ветеринарска станица", Књажевац, 1997-1999
- АД "Месокомбинат," Лесковац, 2000-2004
- Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, асистент приправник, ужа научна област: Ветеринарство, 2004-2008
- Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, асистент, ужа научна област: Ветеринарство, 2009-2016
- Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доцент, ужа научна област: Анатомија и физиологија домаћих животиња, 2016-2021
- Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ванредни професор, ужа научна област: Анатомија и физиологија домаћих животиња, 2021

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
- Ветеринарска комора Србије, лиценца бр. 0675
- Српско анатомско друштво Србије
- International Federation of Association of Anatomists (IFAA)
- European Federation for Experimental Morphology (EFEM)
- Регистар судских вештака, https://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php

Публикација из релевантне области:
Практикум за вежбе из предмета Анатомија домаћих животиња, 2020, Лешак, Пољопривредни факултет, ISBN 978-86-80737-65-2, COBISS.SR-ID
29396489

Избор у звање

2021..
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Анатомија и Физиологија домаћих животиња

Докторат

2016
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Анатомија домаћих животиња

Магистратура

2008.
Пољопривредни факултет Приштина
Физиологија и исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Ветеринарска медицина

Пројекти

1. "Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у брдско планинским пределима у области органске производње", Министарство пољопривреде и заштите животне средине, бр. 680-00-22/1/16
2. "Strategic Foresight Study of the West Balkans", Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2021.

Одабране референце

1. Милановић Валентина, Нитовски А., Кулишић З., Мириловић М., Поповић Б., Ђорђевић Драгана, 2007, Налаз Fasciola hepatica код говеда Јабланичког региона, Ветеринарски гласник, вол. 61, бр. 1-2, стр. 69-87, ISSN 0350-2457, UDC 619 (05)
2. Нитовски А., Миленковић М., Радовић Биса, Грчак Драгана, Милановић Валентина, Шаманц Х., Гвоздић Д., Живковић Б. 2008, Level of lactogenic hormones in blood of suckling pigs and suckling sows during pregnancy and postpartum, Reproduction in Domestic Animals, Book of abstracts of the 16th International Congress on Animal Reproduction, 13-17 July 2008, Budapest, Hungary, meeting abstract, vol 43, issue s3, P281, p 120 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0531.2008.01234.x
3. Нитовски А., Миленковић М., Радовић Биса, Грчак Драгана, Јотановић Стоја, Милановић Валентина, Грчак М., 2011, Level of glucose and phosphorus in blood serum of the first litter sows with normal and disturbed lactation, Biotechnology in Animal Husbandry, Vol 27, 3, p. 843-852, ISSN 1450-9156, UDC 636.082.4, DOI: 10.2298/BAH1103843N
4. Милановић Валентина, Мрвић Верица, Теодоровић В, Милосављевић П, Прокић Б, Авдић Р, 2013, Morphology investigation of the mink's brain (Mustela vison), Acta Veterinaria,Belgrade, 63, вол. 2-3, p 337-345, ISSN 0567-8315
5. Милановић Валентина, Анита Радовановић, Василијић С., Верица Мрвић, Милошевић Б, 2017, Histological and immunological changes in uterus during the different reproductive stages at Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), Kafkas Univ Vet Fak Derg 23. 137-144, DOI: 10.9775/kvfd.2016.16008
6. Милановић Валентина, Радовановић Анита, Мрвић Верица, Радовић Биса, Милошевић Б., 2019, Rabbit ovarian morphology through the reproductive cycle, 6th International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 12-15 June 2019, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Sixth International Conference, vol.1, 59-64, ISSN 1313-7735
7. Милошевић Б., Ћирић Славица, Лалић Н., Милановић Валентина, Савић Ж., Омеровић Изета, Досковић В., Ђорђевић Соња, 2019, Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens, World’s Poultry Science Journal, vol. 75, issue 3, pp. 401-410, DOI: 10.1017/S0043933919000254
8. Павловић И., Милановић Валентина, Радовић Биса, Ивановић Снежана, Петровић М.М., Царо-Петровић Виолета, Бојковски Ј., 2020, Tick fauna of Small Ruminants in South part of Serbia, with emphasis to North Kosovo, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 77(1)/2020, pp 38-42, doi:10.15835/buasvmcn-vm: 2019.0034, Print ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378
9. Милошевић Б., Омеровић Изета, Савић Ж., Анђушић Љиљана, Милановић Валентина, Ћирић Славица, 2021, Stinging nettle (Urtica dioica) in broiler nutrition, World’s Poultry Science Journal, DOI: 10.1080/00439339.2021.1963645
10. Анђушић Љиљана, Марић Д., Милошевић Б., Ђоковић Р., Милановић Валентина, Савић Ж., Савовић М., Цинцовић М., 2022, Influence of electromagnetic stimulation on secreting oxytocin and milk production in dairy cows under the heat stress, Large Animal Review, vol. 28, No 5, 221-226
Основне студије-предмети
Анатомија домаћих животиња (О)
Здравствена заштита домаћих животинња (И)
Зоохигијена (О)
Репродукција домаћих животиња (И)
Мастер студије-предмети
Репродукција домаћих животиња (И)
Докторске студије-предмети
Специјална физиологија домаћих животиња
Биотехнологија у зоотехници