ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Валентина Милановић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Анатомија и Физиологија домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Valentina Milanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Валентина С. Милановић, дев. Илић, рођена је 06.12.1969. год. у Књажевцу, СР Србија. Основну школу и прве две године Гимназије завршила је у родном граду, а средњу Медицинску школу у Лесковцу, као носиоц Вукове дипломе. Школске 1988/89 год. уписала је Факултет ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, смер ветеринарска медицина и завршила исти са просечном оценом 8,40.
По завршетку студија обавила је приправнички стаж, положила је стручни испит и засновала радни однос у Ветеринарској станици у Књажевцу, а затим у А.Д. “Месокомбинат“ у Лесковцу. Од 2004 год. ради на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, на радном месту асистента у ужој научној области Ветеринарство.
Постдипломске студије, које је уписала на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, смер Физиологија и исхрана домаћих животиња, завршава просечном оценом 9,83 и одбраном магистарског рада под називом “Утицај пробиотика на здравствено стање и производне карактеристике крмача и њихових легала”. Докторску дисертацију под насловом "Топографија женских полних органа Калифорнијског кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus)" одбранила је на Факултету ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, на катедри за Анатомију домаћих животиња.
Члан је Ветеринарске коморе Србије, са лиценцом за обављање ветеринарске делатности и Српског анатомског друштва Србије. Уписана је у Регистар судских вештака, за вештачења из области ветеринарске медицине. Од страних језика чита, говори и пише енглески.

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Анатомија и Физиологија домаћих животиња

Докторат

2016
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Анатомија домаћих животиња

Магистратура

2008.
Пољопривредни факултет Приштина
Физиологија и исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Ветеринарска медицина

Пројекти

-

Одабране референце

1. Милановић Валентина, Мрвић Верица, Теодоровић В, Милосављевић П, Прокић Б, Авдић Р, 2013, Morphology investigation of the mink's brain (Mustela vison), Acta Veterinaria,Belgrade, 63, вол. 2-3, p 337-345, ISSN 0567-8315
2.Милановић Валентина, Мрвић Верица, Нитовски А., Радовић Биса, 2015, Angiography of A. ovarica in Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), 5th International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 24-28 June 2015, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Fifth International Conference, vol.1, 89-93, ISSN 1313-7735
3. Милановић Валентина, Мрвић Верица, Нитовски А., Радовић Биса, 2013, Pelvimetry in Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), 4th International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 12-16 june 2013, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Fourth International Conference, vol.1, 143-146, ISSN 1313-773515.
4. Милановић Валентина, Миленковић М., Милошевић Б., Нитовски А., Пешић Б., Стефановски С. 2011, Effect of probiotic FARM PACK Y on morbidity and mortality at suckling piglets, Macedonian Journal of Animal Science, vol. 1, pp 351-354, ISSN 1857-7709, UDC 636.4.087.8
5. Милановић Валентина, Миленковић М., Милошевић Б., Нитовски А., Спасић З., Радовић Биса 2011, Fasciolosis as existing problem in South-East Serbia, 3nd International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 8-10 june 2011, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Third International Conference, Vol 1, 173-177, ISSN 1313-77351
6. Милановић Валентина, Нитовски А., Кулишић З., Мириловић М., Поповић Б., Ђорђевић Драгана, 2007, Налаз Fasciola hepatica код говеда Јабланичког региона, Ветеринарски гласник, вол. 61, бр. 1-2, стр. 69-87, ISSN 0350-2457, UDC 619 (05)
7. Mрвић Верица, Авдић Р., Прокић Б., Прокић Б. Болка, Благојевић М., Милановић Валентина, 2012, Прилог познавању лобарне грађе и вена јетре кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus), Зборник кратких садржаја, pp 105-106, XVII Годишње саветовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске са међународним учешћем, Jun 27-30. 2012., Босна и Херцеговина, Теслић. ISBN:978-9938-729-7-9
8. Нитовски А., Филиповић Т., Макут-Ђукић Н., Милановић Валентина, Грчак Драгана, Радовић Биса, 2012, Comparative anatomy of arcus aortae in humans and domestic animals, IV International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 28 June- 01 July 2012, Ankara, Turkey, Anatomy-International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, Suppl. S1-104, p 77-78
9. Mрвић Верица, Авдић Р., Прокић Б., Милановић Валентина, Благојевић М., Прокић Б., Милијевић Д., 2011, Артеријска васкуларизација и морфолошке карактеристике карличне дупље женке канадске ласице ( Mustela vison), XXII Саветовање ветеринара Србије са међународним учешћем, 14-17. cептембар, 2011. Златибор, Зборник реферата и кратких садржаја, стр. 348-352, ISBN 978-86-83115-18-1 UDC 636.09-616
10. Милановић Валентина, Анита Радовановић, Василијић С., Верица Мрвић, Милошевић Б, Histological and immunological changes in uterus during the different reproductive stages at Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), Kafkas Univ Vet Fak Derg 23. 137-144, 2017, DOI: 10.9775/kvfd.2016.16008
Основне студије-предмети
Анатомија домаћих животиња (О)
Биосигурност на фармама (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети
Специјална физиологија домаћих животиња