ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Валентина Милановић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Анатомија и Физиологија домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Valentina Milanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Валентина С. Милановић, дев. Илић, рођена је 06.12.1969. год. у Књажевцу, СР Србија. Носиоц је Вукове дипломе за основно и средње образовање. Школске 1988/89 год. уписала је Факултет ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, смер ветеринарска медицина и завршила исти са просечном оценом 8,40.
По завршетку студија обавила је приправнички стаж, положила је стручни испит и засновала радни однос у Ветеринарској станици у Књажевцу, а затим у А.Д. “Месокомбинат“ у Лесковцу. Од 2004 год. ради на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, на радном месту асистента у ужој научној области Ветеринарство.
Постдипломске студије, које је уписала на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, смер Физиологија и исхрана домаћих животиња, завршава просечном оценом 9,83 и одбраном магистарског рада под називом “Утицај пробиотика на здравствено стање и производне карактеристике крмача и њихових легала”. Докторску дисертацију под насловом "Топографија женских полних органа Калифорнијског кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus)" одбранила је на Факултету ветеринарске медицине, Унивeрзитет у Београду, на катедри за Анатомију домаћих животиња.
Члан је Ветеринарске коморе Србије, са лиценцом за обављање ветеринарске делатности и Српског анатомског друштва Србије. Уписана је у Регистар судских вештака, за вештачења из области ветеринарске медицине. Од страних језика чита, говори и пише енглески.

Избор у звање

2021..
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Анатомија и Физиологија домаћих животиња

Докторат

2016
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Анатомија домаћих животиња

Магистратура

2008.
Пољопривредни факултет Приштина
Физиологија и исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
Ветеринарска медицина

Пројекти

1. "Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у брдско планинским пределима у области органске производње", Министарство пољопривреде и заштите животне средине, бр. 680-00-22/1/16
2. "Strategic Foresight Study of the West Balkans", Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2021.

Одабране референце

1. Милановић Валентина, Нитовски А., Кулишић З., Мириловић М., Поповић Б., Ђорђевић Драгана, 2007, Налаз Fasciola hepatica код говеда Јабланичког региона, Ветеринарски гласник, вол. 61, бр. 1-2, стр. 69-87, ISSN 0350-2457, UDC 619 (05)
2. Нитовски А., Миленковић М., Радовић Биса, Грчак Драгана, Милановић Валентина, Шаманц Х., Гвоздић Д., Живковић Б. 2008, Level of lactogenic hormones in blood of suckling pigs and suckling sows during pregnancy and postpartum, Reproduction in Domestic Animals, Book of abstracts of the 16th International Congress on Animal Reproduction, 13-17 July 2008, Budapest, Hungary, meeting abstract, vol 43, issue s3, P281, p 120 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0531.2008.01234.x
3. Нитовски А., Миленковић М., Радовић Биса, Грчак Драгана, Јотановић Стоја, Милановић Валентина, Грчак М., 2011, Level of glucose and phosphorus in blood serum of the first litter sows with normal and disturbed lactation, Biotechnology in Animal Husbandry, Vol 27, 3, p. 843-852, ISSN 1450-9156, UDC 636.082.4, DOI: 10.2298/BAH1103843N
4. Милановић Валентина, Мрвић Верица, Теодоровић В, Милосављевић П, Прокић Б, Авдић Р, 2013, Morphology investigation of the mink's brain (Mustela vison), Acta Veterinaria,Belgrade, 63, вол. 2-3, p 337-345, ISSN 0567-8315
5. Милановић Валентина, Мрвић Верица, Нитовски А., Радовић Биса, 2015, Angiography of A. ovarica in Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), 5th International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 24-28 June 2015, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Fifth International Conference, vol.1, 89-93, ISSN 1313-7735
6. Милановић Валентина, Анита Радовановић, Василијић С., Верица Мрвић, Милошевић Б, 2017, Histological and immunological changes in uterus during the different reproductive stages at Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus), Kafkas Univ Vet Fak Derg 23. 137-144, DOI: 10.9775/kvfd.2016.16008
7. Милановић Валентина, Радовановић Анита, Мрвић Верица, Радовић Биса, Милошевић Б., 2019, Rabbit ovarian morphology through the reproductive cycle, 6th International Conference Research People and Actual tasks on Multidisciplinary Sciences, 12-15 June 2019, Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Sixth International Conference, vol.1, 59-64, ISSN 1313-7735
8. Павловић И., Ивановић Снежана, Петровић М.М., Царо-Петровић Виолета, Бојковски Ј., Радовић Биса, Милановић Валентина, 2019, Paramistomidae species in small ruminants in Serbia, Conference: 1st International Symposium„”Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection”, 02-05 May,Tivat, Montenegro, Proceedings, 62-68 (Invitation paper) ISBN 978-86-6042-021-5
9. Милошевић Б., Ћирић Славица, Лалић Н., Милановић Валентина, Савић Ж., Омеровић Изета, Досковић В., Ђорђевић Соња, 2019, Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens, World’s Poultry Science Journal, vol. 75, issue 3, pp. 401-410, DOI: 10.1017/S0043933919000254
10. Павловић И., Милановић Валентина, Радовић Биса, Ивановић Снежана, Петровић М.М., Царо-Петровић Виолета, Бојковски Ј., 2020, Tick fauna of Small Ruminants in South part of Serbia, with emphasis to North Kosovo, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 77(1)/2020, pp 38-42, doi:10.15835/buasvmcn-vm: 2019.0034, Print ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378
Основне студије-предмети
Анатомија домаћих животиња (О)
Биосигурност на фармама (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети
Специјална физиологија домаћих животиња
Биотехнологија у зоотехници