ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Слађана Јанковић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Sladjana Jankovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Воћарство и виноградарство

Докторат

-
-
-

Магистратура

-
-
-

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Агрономски факултет Чачак
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Биологија и екологија воћака (О)
Технологија гајења воћака (О)
Посебно воћарство 1
Посебно воћарство 2
Посебно воћарство 3
Посебно воћарство 4

Посебно воћарство I
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети