ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Бобан Јашовић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
boban070
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Доцент др Бобан Јашовић је рођен 15. фебруара 1970. г. у Гостивару. Основну и средњу ветеринарску школу је завршио у Краљеву са одличним успехом. Пољопривредни факултет смера сточарство завршио је 1996.године и дипломирао је на тему ''Анализа стања и могућности развоја говедарства на подручју општине Краљево''. Као дипломирани инжењер пољопривреде био је запослен на руководећем месту у Земљорадничкој Задрузи ''Ратар''- Печеног, Општина Краљево, где је радио на организовању и припремању сточарске производње од стране задругара и индивидуалних пољопривредних произвођача.
Последипломске студије на смеру ''Физиологија и исхрана домаћих животиња'' уписао је школске 2000/01 године на Агрономском факултету у Чачку а исте је наставио на Пољопривредном факултету Универзитета Приштина. Магистарски рад на тему ”Могућности побољшања квалитета крмних смеша за исхрану кокоши носиља коришћењем органског селена” одбранио је у Лешку дана 04.07. 2003 године, и тиме стекао звање магистра биотехничких наука. Докторску дисертацију под насловом''Утицај минералне смеше са пуферним дејством на производне резултате, метаболички профил и квалитет меса јагњади у тову'' је успешно одбранио 18.02.2011. год. и тиме стекао звање доктора биотехничких наука на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Као доцент у ужој научној области Сточарство и исхрана домаћих животиња запослен је на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини на предмету Исхрана преживара. Као аутор и коаутор, учествовао је у изради 26 научних радова, публикованих на домаћим и међународним скуповима, од чега је у периоду од избора у звање асистента учествовао у изради 20 радова.
Као истраживач учествовао је на пројекту технолошког развоја бр.20015 “Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији, превентиви и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности“ у периоду од 2008-2011 год., финансираног од стране Министарства за науку Р. Србије.
Ожењен је и отац двоје деце.

Избор у звање

2011
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2011
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2003
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство

Пројекти

1.ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ИСХРАНИ, РЕПРОДУКЦИЈИ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕЖИВАРА У ЦИЉУ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИ И БИОСИГУРНОСТИ. (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: 20015.

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
Исхрана преживара-обавезни
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети