ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драган Јанковић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
draganjankovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2014
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Воћарство и виноградарство

Докторат

2003
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Воћарство

Магистратура

1999
Агрономски факултет у Чачку
Помологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1989
Агрономски факултет у Чачку
Општи смер

Пројекти

1. Пројекат Министарствa за науку и технологију Владе Републике Србије под називом: "АГРОБИОЛОШКА, БИОХЕМИЈСКА И ЕКОФИЗИОЛОШКА ПРОУЧАВАЊА У РАТАРСТВУ, ПОВРТАРСТВУ, ВОЋАРСТВУ И ВИНОГРАДАРСТВУ".
Евиденциони број пројекта: 12Е05;
Период трајања пројекта: 1996-2000.

2. Пројекат Министарства за науку и технолошки развој Владе Републике Србије под називом: „УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА КАЈСИЈЕ“
Евиденциони број пројекта: ТР20099;
Период трајања пројекта: 2008-2011.

Одабране референце

-
Основне студије-предмети
1. Биологија и екологија воћака - обавезни
2. Технологија гајења воћака - обавезни
3. Посебно воћарство 1 - јабучасте воћке - обавезни
4. Посебно воћарство 3 - језграсте воћке - обавезни
Мастер студије-предмети
1. Пројектовање воћњака - обавезни
2. Биолошке основе чувања воћа - обавезни
3. Органска производња воћа - изборни
Докторске студије-предмети
1. Биологија воћака - изборни
2. Помологија - изборни
3. Регулатори раста у воћарству - изборни