ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Делетић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Генетика и оплемењивање организама
...
ФОТОГРАФИЈА
ndeletic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Небојша Делетић је рођен 25.05.1967. године у Беранама, Република Црна Гора. Детињство је провео у Пећи, где је завршио основну и средњу школу. Након одслужења војног рока, од 1986-1990. године завршава Пољопривредни факултет у Приштини са просечном оценом 9,37. Дипломски рад под насловом "Резултати испитивања неких сорти озиме пшенице на огледном пољу у Пећи" одбранио је 22.05.1990. године. Магистарске студије је завршио на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Генетика и оплемењивање биља, са просечном оценом 9,75, где је 29.09.1999. године одбранио магистарску тезу под насловом: "Генетска и фенотипска варијабилност компоненти приноса код синтетичких популација кукуруза". Докторску дисертацију под насловом: "Промена адитивне варијансе компоненти приноса након рекурентне селекције кукуруза" одбранио је 25.06.2003. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Од 1990-1991. године радио је у Институту за биљну производњу у Пећи, на пословима оплемењивања кукуруза. Од 1991-2004. године радио је као асистент-приправник и асистент на предмету Генетика на Пољопривредном факултету у Приштини, који је неколико пута мењао седиште. Од 2004. године ради као доцент, а од 2009. године као ванредни професор, за научну област Генетика, на Пољопривредном факултету у Лешку. 30.09.2013. године изабран је у звање редовног професора за научну област Генетика и оплемењивање организама.
Објавио је два уџбеника и више од 200 оригиналних научних радова. Говори енглески и руски језик.
Живи у Крушевцу, са супругом.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет, Лешак
Генетика и оплемењивање организама

Докторат

2003.
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Генетика и оплемењивање биљака

Магистратура

1999.
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Генетика и оплемењивање биљака

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет, Приштина
Агрономија, општи смер

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. СТРНА ЖИТА – ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 6893.Б

3. АГРОХЕМИЈСКА, ФИЗИОЛОШКА И АГРОТЕХНИЧКА ПРОУЧАВАЊА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА СРБИЈЕ (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 20123

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2010-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 31054

Одабране референце

1. Делетић, Н. (2009): УВОД У МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ. Пољопривредни факултет, Зубин Поток. 1-375

2. Deletić, N., Stojković, S., Đurić, V., Gudžić, S., Biberdžić, M. (2005): THE EFFECT OF A HIGH SELECTION INTENSITY ON THE CHANGE OF MAIZE YIELD COMPONENTS' ADDITIVE VARIANCE. Genetika, 37(1):71-76.

3. Делетић, Н., Стојковић, С., Ђурић, В. (2006): УТИЦАЈ КОМПОНЕНТИ ПРИНОСА НА ПРИНОС ЗРНА У РАЗЛИЧИТИМ ЦИКЛУСИМА РЕКУРЕНТНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ КУКУРУЗА. Селекција и семенарство, 12(3-4):21-27.

4. Делетић, Н., Стојковић, С., Гуџић, С., Биберџић, М. (2009): ГЕНОТИПСКА ПОВЕЗАНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНТИ ПРИНОСА КОД РАЗЛИЧИТИХ ПОТОМСТАВА И ПОПУЛАЦИЈА КУКУРУЗА. Агрознање, 10(3):45-51.

5. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Biberdžić, M. (2009): THE CHANGE OF GENETIC AND PHENOTYPIC VARIABILITY OF YIELD COMPONENTS AFTER RECURRENT SELECTION OF MAIZE. Genetika, 41(2):207-214.

6. Делетић, Н., Стојковић, С., Гуџић, С., Биберџић, М., Аксић, М. (2010): АКУМУЛАЦИЈА АЗОТА РАЗЛИЧИТИХ ГЕНОТИПОВА ПШЕНИЦЕ НА КИСЕЛОМ ЗЕМЉИШТУ. Агрознање, 11(2):13-18.

7. Deletić, N., Stojković, S., Đurić, V., Biberdžić, M., Gudžić, S. (2010): GENOTYPIC SPECIFICITY OF WINTER WHEAT NITROGEN ACCUMULATION ON AN ACID SOIL. Research Journal of Agricultural Science, 42(1):71-75, Timisoara, Romania.

8. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Gudžić, N., Aksić, M. (2011): ADDITIVE VARIANCE OF MAIZE YIELD COMPONENTS AFTER THREE CYCLES OF RECURRENT SELECTION. Proceedings of the Third International Conference „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“, Lozenec, Bulgaria, 8-10 June 2011, Vol. 1, 71-74.

9. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Đurić, V., Aksić M. (2012): GENOTYPIC SPECIFICITY OF SOME WINTER WHEAT TRAITS AND THEIR EFFECT ON GRAIN YIELD. Genetika, 44(2):249-258.

10. Deletić, N., Stojković, S., Biberdžić, M., Lalević, D., Gudžić, S. (2013): INDIVIDUAL AND JOINT EFFECT OF YIELD COMPONENTS ON GRAIN YIELD OF TRITICALE AND BARLEY. Proceedings of the Fourth International Conference: „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“ 12-16 June 2013, Lozenec, Bulgaria, Vol. I, 36-40.
Основне студије-предмети
1. Генетика - обавезни (ОАБП4О14; ОАСТ4О16)
Мастер студије-предмети
1. Генетичке методе у оплемењивању биља - обавезни (МАСБП1О07)
2. Биљни генетички ресурси - изборни (МАСБП2И05)
Докторске студије-предмети
1. Цитогенетика у оплемењивању биља - изборни (ДРА4И09М1)