ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Делетић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Генетика и оплемењивање организама
...
ФОТОГРАФИЈА
ndeletic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Небојша Делетић је рођен 1967. године у Беранама, Република Црна Гора. Детињство је провео у Пећи, где је завршио основну и средњу школу. Након одслужења војног рока, од 1986-1990. године завршава Пољопривредни факултет у Приштини са просечном оценом 9,37. Дипломски рад под насловом "Резултати испитивања неких сорти озиме пшенице на огледном пољу у Пећи" одбранио је 22.05.1990. године. Магистарске студије је завршио на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Генетика и оплемењивање биља, са просечном оценом 9,75, где је 29.09.1999. године одбранио магистарску тезу под насловом: "Генетска и фенотипска варијабилност компоненти приноса код синтетичких популација кукуруза". Докторску дисертацију под насловом: "Промена адитивне варијансе компоненти приноса након рекурентне селекције кукуруза" одбранио је 25.06.2003. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Од 1990-1991. године радио је у Институту за биљну производњу у Пећи, на пословима оплемењивања кукуруза. Од 1991-2004. године радио је као асистент-приправник и асистент на предмету Генетика на Пољопривредном факултету у Приштини, који је неколико пута мењао седиште. Од 2004. године ради као доцент, а од 2009. године као ванредни професор, за научну област Генетика, на Пољопривредном факултету у Лешку. Дана 30.09.2013. године изабран је у звање редовног професора за научну област Генетика и оплемењивање организама.
Објавио је два уџбеника и више од 200 оригиналних научних радова. Говори енглески и руски језик.
Живи у Крушевцу, са супругом.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет, Лешак
Генетика и оплемењивање организама

Докторат

2003.
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Генетика и оплемењивање биљака

Магистратура

1999.
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Генетика и оплемењивање биљака

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет, Приштина
Агрономија, општи смер

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. СТРНА ЖИТА – ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 6893.Б

3. АГРОХЕМИЈСКА, ФИЗИОЛОШКА И АГРОТЕХНИЧКА ПРОУЧАВАЊА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА СРБИЈЕ (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 20123

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2010-2020)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић, Проф. др милан Биберџић
Број пројекта: ТР 31054

Одабране референце

1. Делетић, Н. (2009): УВОД У МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ. Пољопривредни факултет, Зубин Поток. 1-375

2. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Biberdžić, M. (2009): THE CHANGE OF GENETIC AND PHENOTYPIC VARIABILITY OF YIELD COMPONENTS AFTER RECURRENT SELECTION OF MAIZE. Genetika, 41(2):207-214. DOI: 10.2298/GENSR0902207D

3. Stojković, S., Deletić, N., Biberdžić, M., Aksić, M., Beković, D. (2009): THE EFFECT OF YIELD COMPONENTS ON GRAIN YIELD IN DIFFERENT PROGENY TYPES OF AN F3 MAIZE POPULATION. Genetika, 41(2):189-198. DOI: 10.2298/GENSR0902189S

4. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Đurić, V., Aksić M. (2012): Genotypic specificity of some winter wheat traits and their effect on grain yield. Genetika, 44(2):249-258. DOI: 10.2298/GENSR1202251D

5. Stojković, S., Deletić, N., Aksić M, Beković, D., Đurić, V. (2012): VARIABILITY PARAMETERS FOR YIELD COMPONENTS OF DIFFERENT PROGENY TYPES IN AN F3 MAIZE POPULATION. Genetika, 44(3):441-448. DOI: 10.2298/GENSR1203441S

6. Đurić, V., Deletić, N., Stankov-Jovanović, V., Simonović, R. (2013): INHIBITORY EFFECT OF RETINOL ACETATE ON HORSERADISH PEROXIDASE. Hemijska industrija, 67(3):419-423 DOI: 10.2298/HEMIND120602095D

7. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Aksić, M. (2014): INDIVIDUAL AND JOINT EFFECT OF SOME QUANTITATIVE TRAITS ON GRAIN YIELD OF TRITICALE AND BARLEY. Proceedings of the 5th International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 23-26th 2014, 246-250.

8. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Ćirković, B., Jelić, M. (2015): THE EFFECT OF SOME YIELD COMPONENTS ON GRAIN YIELD OF WINTER WHEAT. Proceedings of the Fifth International Conference: „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“ 24-28 June 2015, Lozenec, Bulgaria, Vol. I, 5-8.

9. Ćirković, D., Matijašević, S., Deletić, N., Ćirković, B., Gašić, U., Sredojević, M., Jovanović, Z., Djurić, V., Tešić, Ž. (2019): THE EFFECT OF EARLY AND LATE DEFOLIATION ON PHENOLIC COMPOSITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PROKUPAC VARIETY GRAPE BERRIES (Vitis vinifera L.). Agronomy-Basel, 9(12):822. DOI: 10.3390/agronomy9120822

10. Dolasevic, S., Stevanovic, J., Aleksic, N., Glavinic, U., Deletic, N., Mladenovic M., Stanimirovic, Z. (2020): THE EFFECT OF DIET TYPES ON SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF ARTIFICIALLY REARED APIS MELLIFERA QUEENS. Journal of Apicultural Research 59(1):115-123. https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1673965

11. Deletić, N., Stojković, S., Biberdžić, M., Gudžić, S., Djurić, V. (2019): GRAIN YIELD OF NEW SERBIAN WINTER WHEAT CULTIVARS ON THE SOIL WITH MODERATE SUBSTITUTIONAL ACIDITY. Proceedings of the Sixth International Conference: „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“ 12-15 June 2019, Lozenec, Bulgaria, Vol. I, 6-10.
Основне студије-предмети
1. Генетика - обавезни (ОАБП4О14; ОАСТ4О16)
Мастер студије-предмети
1. Генетичке методе у оплемењивању биља - обавезни (МАСБП1О07)
2. Биљни генетички ресурси - изборни (МАСБП2И05)
Докторске студије-предмети
1. Оплемењивање ратарских и повртарских биљака - изборни (ДРА2И04М1)
2. Цитогенетика у оплемењивању биља - изборни (ДРА4И09М1)