ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Илић Ж. Зоран
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домaћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
ilzoama
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Зоран Ж. Илић је рођен 09.06.1955. године у Крушевцу, где је завршио Основну школу и Гимназију. Након тога 1974. године уписује Пољопривредни факултет у Новом Саду. Студије завршава у року 1978. године.
По завршетку студија запошљава се у привреди и стиче радно искуство на руководећим пословима. Магистарски рад под насловом „Ефекат ограниченог конзумирања енергије оброчном исхраном и разређењем концентрације енергије оброка на производњу и квалитет трупа свиња у тову“ је одбранио 16.06.1986. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
1987. године се запошљава на Институт за сточарство Београд-Земун Поље. Следеће године одлази на специјализацију на престижном The Rowett Research Institute, Абердин, Велика Британија. Циљ специјализације су била најновија сазнања у области истраживања метаболизма протеина код преживара.
Академску титулу доктора биотехничких наука стиче у Загребу 17. 07.1990. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Загребу, када је и одбранио докторску дисертацију под насловом: „Утицај односа волуминозне и концентратне крме на in situ разградљивост биљних протеина“
Од 1991 до 1993 ради на Агрономском факултету у Чачку у звању асистента са докторатом на предмету Исхрана дом. животиња.
Од 1994 до 2001. године др Зоран Илић је радио у привреди на месту генералног директора.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини 01.10.2001. године је изабран за доцента на предмету Зоотехника 2 (преживари), а 07.12.2005. године за ванредног професора на истом предмету. 07.02.2011. је изабран за редовног професора за ужу научну област Сточарство-исхрана домаћих животиња.
У досадашњем научно-истраживачком раду др Зоран Илић је публиковао 309 научних радова у међународним, као и водећим националним и националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и скуповима националног значаја. Такође у оквиру досадашњих научно-истраживачких активности, др Зоран Илић је био активан учесник на конгресима, симпозијумима и научним скуповима у земљи и иностранству. Од 2018. године Зоран Илић је Председник Организационог комитета и Потпредседник међународног научног комитета симпозијума, који се одржава сваке године под следећим називом International Symposium "Modern Trends in Agricurtural Production and Environmental Protection“. Такође је и уредник Зборника радова, који су саопштени на том скупу.
Организатори симпозијума су Балкански научни центар Руске академије природних наука, Пољопривредни факултет-Лешак, Агрономски факултет-Чачак, Институт за сточарство-Београд, Институт за воћарство-Чачак, Пољопривредни факултет-Источно Сарајево и Институт за земљиште-Београд.
У досадашњем раду био је метор на изради и одбрани 4 докторске дисертације.
Проф. др Зоран Ж. Илић је био учесник у реализацији већег броја пројеката, који су били финансирани од стране Министарства за науку Републике Србије, почевши још од 1987. године када је био запослен на Институту за сточарство Београд-Земун Поље. У току задњих неколико година учествовао је у реализацији или је био руководиоц више пројекта.

Избор у звање

2011
Универзитет у Приштини
Сточарство-Исхрана дом. животиња

Докторат

1990
Пољопривредни факултет Универзитета у Загребу
Исхрана дом. животиња

Магистратура

1986
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Физиологија и исхрана дом. животиња

Специјализација

1988
The Rowett Research Institute, Абердин, Велика Британија
„Метаболизам протеина код преживара“

Диплома

1978
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Сточарство

Пројекти

Проф. др Зоран Ж. Илић је био учесник у реализацији већег броја пројеката, који су били финансирани од стране Министарства за науку Републике Србије, почевши још од 1987. године када је био запослен на Институту за сточарство Београд-Земун Поље. У току задњих неколико година учествовао је у реализацији или је био руководиоц више пројекта.

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ И КВАЛИТЕТА МЛЕКА (2005-2007)
Носилац пројекта: Институт за сточарство Београд-Земун Поље
Број пројекта: ТР- 6858

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ИСХРАНИ, РЕПРОДУКЦИЈИ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕЖИВАРА У ЦИЉУ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИ И БИОСИГУРНОСТИ. (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Ж. Илић
Број пројекта: ТР 20015.

ЕКОЛОШКИ ПРИСТУП И УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНИХ БИОТЕХНОЛОГИЈА КАО ОСНОВА УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГАЈЕНИХ ПРЕЖИВАРА (2011-2019)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Ж. Илић
Број пројекта: ТР 31001.

Одабране референце

Zoran Ilic, Radojica Djokovic, Milan P. Petrović, Vladimir Kurcubic, Milos Petrovic, Vukasin Stefanovic (2020): ENDOCRINE AND METABOLIC ADAPTATION OF DAIRY COWS DURING TRANSITIONAL PERIOD. 2nd International Symposium: Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, p. 76-83, July 01-04. 2020. Tivat-Montenegro. INVITED PAPER. ISBN 978-86-6042-021-5, CIP 63(082), 502/504(082), COBISS.SR-ID 16206345
http://www.raen-bnc.info/konferencije/arhiva/Proceedengs%20Tivat%202020.pdf

Zoran Ilic, Slavica Ciric, Milan P. Petrovic, Violeta Caro Petrovic, Dragutin Djukic, Radojica Djokovic, Vladimir Kurcubic (2019): ECOLOGICAL ACCESS IN FEEDING OF DOMESTIC ANIMALS. 1st International Symposium: Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, p. 397-409, July 02-05. 2019. Tivat-Montenegro, 978-86-6042-008-6, 63(082),502/504(082), COBISS.SR-ID 277459212

Radojica Djoković, Zoran Ilić, Vladimir Kurćubić, Miloš Petrović, Marko Cincović, Milan P. Petrović, Violeta Caro Perović (2019): DIAGNOSIS OF SUBCLINICAL KETOSIS IN DAIRY COWS. Biotechnology in Animal Husbandry 35 (2), 111-125 , ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 619:636.2 https://doi.org/10.2298/BAH1902111D

Petrović P. Milan, Ilić Ž. Zoran, Caro Petrović V. (2018): BIOLOGOJA I TEHNIKA GAJENJA MALIH PREŽIVARA. Balkanski nsučni centar Ruske akademije prirodnih nauka, Beograd. Monografija, 500 p.p. ISBN 978-86-6042-001-7, COBISS.SR-ID 268028428

RISTANOVIĆ Bojana, ILIĆ Ž. Zoran (2018): EFFECT OF MOTHER’S AGE ON BODY WEIGHT OF LAMBS FROM BIRTH TO WEANING IN VARIOUS STRAINS OF DOMESTIC SHEEP PRAMENKA Genetika, Vol 50, No. 3, 1055-1065. ISSN 0534-0012. UDC 575.630.3, https://doi.org/10.2298/GENSR1803055R.

Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Radojica Đoković, Milan P. Petrović, Violeta Caro-Petrović (2018): VACCINATION AND MEDICATION AGAINST BOVINE RESPIRATORY DISEASE COMPLEX (BRDC). Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 34 (3): 279-287, ISSN 1450-9156, Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun. DOI: https://doi.org/10.2298/BAH1802127T

Djokovic Radojica, Kurcubic Vladimir, Ilic Zoran, Cincovic Marko, Lalovic Miroslav, Jasovic Boban, Bojkovski Jovan (2017): Correlation between Blood Biochemical Metabolites Milk Yield, Dry Matter Intake and Energy Balance in Dairy Cows during Early and Mid Lactation Advances in Diabetes and Metabolism 5(2): 26-30, Horizon Research Publishing (HRPUB), ISSN: 2332-0052 (Print) 2332-0060 (Online) http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/adm.2017.050202

Radojica Djoković, Zoran Ilić, Vladimir Kurćubić, Milan P. Petrović, Violeta Caro Petrović, Božidar Milošević, Izeta Omerović (2016): DETERMINATION METABOLIC AND NUTRITIONAL STATUS IN DAIRY COWS DURING EARLY AND MID LACTATION. Biotechnology in Animal Husbandry 32 (1), p 1-8, ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 636.23'619 DOI: 10.2298/BAH1601001D

Zoran Z. Ilić, Violeta Caro Petrović, Milan P. Petrović, Radojica Djoković, Vladimir Kurčubić, Bojana Ristanović, Nikola Pacinovski (2015) THE INFLUENCE OF LACTATION NUMBER AND SEASON ON YIELD, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL STATUS OF SHEEP MILK. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 5, No. 1, pp. 5–9 (2015) ISSN 1857 – 6907, On line: ISSN 1857 – 7709
UDC: 637.12’637.04, 637.12’637.055

Ilić Z. Z., Jevtić-Vukmirović A., Caro Petrović V., Petrović M. P., Petrović M. M., Ristanović B., Stolić N. (2014): THE EFFECT OF GENOTYPE AND LACTATION ON YIELD AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF EWE MILK. Biotechnology in Animal Husbandry 30 (3), p 445-456, ISSN 1450-9156. Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun. UDC 637.04'63 DOI: 10.2298/BAH1403445I

Kurćubić VS, RD Đoković, ZŽ Ilić, JS Stojković, MP Petrović and V Caro-Petrović (2014): Modern approach to the enigma of bovine respiratory disease complex (BRDC): a review. Pakistan Veterinary Journal, 34(1): 11-17. ISSN 0253-8318

Violeta Caro Petrovic, Nevena Maksimovic, Milan P. Petrovic, Milan M. Petrovic, Zoran Z. Ilic, Dragana Ruzic Muslic, Dragana Pesic Mikulec (2013): EFFECT OF INBREEDING ON BODY GROWTH TRAITS AND SPERM DNA FRAGMENTATION LEVEL IN RAMS. Animal Science Papers and Reports vol. 31 no. 1, 27-33, Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland. ISSN: 0860-4037

Radojica Djoković, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Marko Cincović,Natalija Fratrić, Zoran Stanimirović, Milun D. Petrović, Milan P. Petrović (2013): EVALUATION OF THE METABOLIC STATUS OF SIMMENTAL DAIRY COWS IN EARLY AND MID LACTATION. Animal Science Papers and Reports vol. 31 no. 2, 101-110. Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland. ISSN: 0860-4037

Milan P. Petrovic, Violeta Caro Petrovic, Zoran Z. Ilic, Dragana Ruzic Muslic, Milinko V. Milenkovic, Bozidar Milosevic, Dragana Grcak (2013): FEATURES OF THE NEW BREED OF SHEEP IN SERBIA CALLED MIS SHEEP 1. REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS AND BODY DEVELOPMENT. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 64 (86). ISSN 1392-2130

Z. Ilić, A. Jevtić-Vukmirović, M. P. Petrović, V. Caro Petrović, B. Milošević, Z. Spasić, B. Ristanović (2013): EFFECT OF MATING METHOD, SEX AND BIRTH TYPE ON GROWTH OF LAMBS. Biotechnology in Animal Husbandry 29 (2), p 277-286 , ISSN 1450-9156, UDC 636.08'638, DOI: 10.2298/BAH1302277I

Petrović P. M, Ilić Ž .Z, Caro Petrović V(2013): Ovčarstvo i kozarstvo. Institut za stočarstvo Beograd, Poljoprivredni fakultet Lešak. Monografija, 520 p.p. ISBN 978-86-82431-70-1, COBISS.SR.ID 201808652

Z. llić, R. Djoković, V. Kurćubić, M.P. Petrović, V. Caro-Petrović, J. Stojković, B. Milošević, Z. Spasić, S. Ćirić, B. Ristanović (2013): EVALUATION THE METABOLIC STATUS OF EARLY AND MID LACTATION DAIRY COWS THROUGH CHANGES IN BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS. INVITED PAPERS. Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, p 57-65, October 2-4, 2013

Zoran Z. Ilic, J. Stojkovic, D. Ruzic Muslic, Violeta Caro Petrovic, Milan P. Petrovic, Radojica D. Djokovic, Vladimir S. Kurcubic (2012): THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT BIORIL ON THE PERFORMANCE OF FATTENING LAMBS. Biotechnology in animal hunsbandry, VOL 28, 3. p 537-544. Belgrade, Serbia. ISSN 1450-9156

Ilić Z., Petrović M., Pešev S., Stojković J., Ristanović Bojana ( 2011): ZEOLITE AS A FACTOR IN THE IMPROVEMENT OF SOME PRODUCTION TRAITS OF DAIRY CATTLE. Biotechnology in animal hunsbandry, VOL 27, 3. pp. 1001-1008. 3rd International Congress „New Perspectives an Challenges of Sustainable Livestock Production. 5-7 October 2011, Belgrade, Serbia. ISSN 1450-9156

Kurcubic V., Milic N., Djokovic R., Ilic Z. (2011): EVALUATION OF IMMUNOGENIC PROPERTIES OF MONOVALENT AND POLYVALENT INACTIVATED BOVINE VIRUS DIARRHEA VIRUS (BVDV) VACCINES. African Journal of Microbiology Research, Vol.5 (17), 2422-2427, Pretoria, South Africa (IF: 0.528), Available online http://www.academicjournals.org/ajmr, ISSN 1996-0808.

Djokovic R., Ilic Z., Kurcubic V., Petrovic M., Doskovic D. (2011): FUNCTIONAL AND MORPHOLOGICAL STATE OF THE LIVER IN SIMMENTAL DAIRY COWS DURING TRANSITIONAL PERIOD. Revue de Médecine Vétérinaire, Vol. 162, (12), 572-577, Toulouse, France, (IF: 0.175), Available online http://www.revmedvet.com/index.htm, ISSN: 0035-1555.

Ilić Z., Milošević B., Milenković M., Đoković R. (2010): THE EFFECT OF DIET ON THE IN SITU DRY MATTER DEGRADABILITY OF SOME PLANT-DERIVED FEEDSTUFFS. XII International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia “ Forage Crops basis of the Sustainable Animal Husbrandry Devalopment, 26-28. 5. 2010, Kruševac. Biotechnology in animal hunsbandry, Vol. 26-2, 499-504, UDC 636, ISSN 1450-9156, Beograd.

Илић Зоран, Радовић Вера (2010): ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО, стр. 170, Универзитетски уџбеник, Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет-Лешак. CIP 636.32/. 39 (075.8), ISBN 978-8686033-23-9, COBISS. SR-ID 176751884

Z. Ilić, B. Milošević, R. Đoković, V. Kurćubić (2009): THE EFFECT OF DIET ON THE IN SITU CRUDE PROTEIN DEGRADABILITY OF SOME PLANT-DERIVED FEEDSTUFFS. Biotechnology in animal hunsbandry, vol. 25, 5-6-2, p. 1217-1224, UDC 636, ISSN 1450-9156, Belgrade- Zemun.

Đoković R., Šamanc H., Ilić Z., Kurćubić V. (2009): BLOOD GLUCOSE, INSULIN AND INORGANIC PHOSPHORUS IN HEALTHY AND KETOTIC DAIRY COWS AFTER INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE SOLUTION. ISSN 0001-7213. Acta Vet. Brno, Vol.78: 449-453
Основне студије-предмети
Говедарство-обавезни
Овчарство и козарство-обавезни
Закони и прописи у зоотехници-изборни
Мастер студије-предмети
Гајење говеда-изборни
Гајење оваца и коза-изборни
Докторске студије-предмети
Нове технологије у овчарству и козарству-изборни