ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Лалић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Лале
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Небојша Лалић је рођен 22.10.1966. год. у с Словиње СО Липљан, Космет.Основну школу је завршио у с Словиње и у Доњој Гуштерици, средњу школу, смер лабараториски техничар завршио је у Липљану.Пољопривредни факултет у Приштини уписао је 1986. год. завршио га у предвиђеном року, да би после тога био запослен као професор у Средњој пољопопривредној школи у Липљану на предметима сточарског усмерења.
Магистрирао је 2002. год. на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на групи Физиологија и исхрана домаћих животиња, одбранивши магистарску тезу под насловом “Утицај органског селена у оброку на развој кокоши носиља у узрасту од 9. до 18. недеља”.
Изабран је на истом факултету за асистента на предмету Физиологија домаћих животиња.
Академску титулу доктора биотехничких наука стиче у Лешку 22.10.2008. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини када је и одбарнио докторску дисертацију под насловом “КВАНТИТАТИВНО ГЕНЕТСКА АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНИХ И РЕПРОДУКТИВНИХ ОСОБИНА КРАВА У ПОПУЛАЦИЈИ СИМЕТАЛСКИХ ГОВЕДА”, а 24.12.2009. године бива изабран за доцента на предмету Радна пракса.

Избор у звање

2014.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2008.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2002.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Физиологија и исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство

Пројекти

Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и обсервацији и њихова примена у билошким, економским и социолошким системима.

Одабране референце

1.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N.(2009): The influence of different origins on productive abilities of first calving simmental cows. IV International Symposium of Livestock Production, Struga (Macedonia) 9-12. 09.2009. Macedonian Journal of Animal Science. In press (Confirmation of Editorial Board of the Macedonian Journal of Animal Science)

2.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N. (2009): Phenotypic and genetic correlation of reproduction traits in simmental cows. IV International Symposium of Livestock Production, Struga (Macedonia) 9-12. 09.2009. Macedonian Journal of Animal Science. In press (Confirmation of Editorial Board of the Macedonian Journal of Animal Science)

3.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N. (2009): Uticaj bikova očeva domaćeg šarenog govečeta na reproduktivne karakteristike ćerki. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja, 21-23. decembar 2009. god. Zbornik radova, str. 218-224. ISBN: 978-86-80737-16-4.

4.Spasić Z., Milošević B., Ilić Z., Anđušić Ljiljana, Ćirić Slavica, Lalić N.: THE INFLUENCE OF GENETIC PROVINIENCE ON METABOLIC BLOOD PROFILE OF DAIRY COWS. Biotehnology in Animal Husbandry, vol. 27, book 2, pp 1025-1031, 2011. (ISSN 145-9156; UDC 636.2).

5.Spasić Z., Milošević B., Stolić N., Lalić N., Jašović B.(2010): ECONOMIC EFFECTS OF CATTLE MEAT PRODUCTION OF DIFFERENT GENETIC PROVEINIENCE IN MOUNTAINOUS AREAS OF NORTHERN KOSOVO AND METOHIA. International scintific meeting ``Multifunctional Agriculture and Rural Development V``-regional cpecificities, 02-03.12.2010, Banja Vrujci. Economics of Agriculture, special issue – 2, II book. Vol. LVII, pp. 178.-184. (UDK:636.339.13(497.115); ISSN 0352-3462).

6.N. Stolić, B. Milošević, Z. Spasić, M. Milenković, N. Lalić (2009): Organic selenium impact on slaughter parameters in fattening chickens. Research people and actual task on multidisciplinary sciences. Second International Conference, 10 – 12 june 2009, Lozenec, Bulgaria. Volume 1, pp 115-118. (ISBN/ISSN: 1313-7735)

7.Stolić N., Milošević B., Spasić Z., Lalić N. (2009): Efekti korišćenja premiksa različitih proizvođača na proizvodne rezultate svinja u tovu i prinos mesa u polutkama. XIV Međunarodno naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 23.-26. mart 2009. godine. Zbornik sažetaka, str. 217.

8.Stolić N., Milošević B., Spasić Z., Ljiljana Anđušić, Lalić N. (2009): Uticaj antistresnog preparata na mortalitet brojlera u tovu u uslovima toplotnog udara. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja, 21-23. decembar 2009. god. Zbornik radova, str. 230-238. ISBN: 978-

9.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N.: PHENOTYPIC AND GENETIC CORRELATION OF REPRODUCTION TRAITS IN SIMMENTAL COWS. Third International Conference ’’Research people and actual task on multidisciplinary sciences’’, 8-10 june 2011, Lozenec-Bulgaria, Volume 1, pp 121-125. (ISSN 1313-7735)

10.Milenković M., Milošević B., Lalić N., Spasić Z., Milanović Valentina: DIETARY PROTEIN AND WEANING AGE EFFECT ON THE PRODUCTION RESULTS OF PIGLETS. Third International Conference ’’Research people and actual task on multidisciplinary sciences’’, 8-10 june 2011, Lozenec-Bulgaria, Volume 1, pp 154-158. (ISSN 1313-7735)
Основне студије-предмети
1.Коњарство-обавезни
2.Рибарство-изборни
Мастер студије-предмети
1.Коњарство-изборни
Докторске студије-предмети
Коњарство-изборни