ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славиша Гуџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Заштита биља
...
ФОТОГРАФИЈА
Slavisa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Славиша Гуџић рођен је 19.08.1965. године у Липљану. Основну и средњу школу је завршио у родном месту. На Пољопривредном факултету у Приштини (општи смер) дипломирао је 1988. године. Последипломске студије, група Фитопатологија, уписао је 1989. године на Земјоделском факултету у Скопљу. Одбранио је магистарску тезу под насловом: ’’Поважни болести на некои Новосадски хибриди сончоглед во условите на реонот Липљан-Косово'' дана 06.04.1995. године. Докторску дисертацију под насловом ''Отпорност неких НС-хибрида према проузроковачу угљенасте трулежи сунцокрета Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid’’ одбранио је дана 26.12.2001. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент приправник за предмет Фитопатологија, почео је да ради 01.10.1991. године. У звање асистента за исти предмет изабран је 29.12.1995. године, у звање доцента 20.02.2002. године, у звање ванредног професора 17.03.2007. године и звање редовног професора 07.07.2011. године.
Као аутор и коаутор до сад је објавио 97 научна и стручна рада. Аутор је „Практикума из Фитопатологије“ и коаутор уџбеника „Болести воћака и винове лозе“ који су намењени студентима Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини. Члан је друштва за заштиту биља Србије и Здружениа за заштита на растенијата на Република Македониа.
Ожењен је, отац двоје деце

Избор у звање

2011
Пољопривредни факултет у Приштини
Заштита биља-Фитопатологија

Докторат

2001
Пољопривредни факултет Нови Сад
Фитопатологија

Магистратура

1995
Земјоделски факултет Скопје
Фитопатологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1988
Пољопривредни факултет у Приштини
Општи смер

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. ПРОИЗВОДЉА СВЕЖЕ МАЛИНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта:
Број пројекта: ТР 341006

3. ИЗУЧАВАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ПОБОЉШАЊА ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА СТРНИХ ЖИТА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА (2010-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2010-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта: ТР 31054

Пројекти које финансира Министарство за пољопривреду шумарство и водопривреду Републике Србије:
1. ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ЗДРАВСТЕВЕНО БЕЗБЕДНОГ ПОВРЋА (2011-2012)
Носилац пројекта: Агронишава Ниш
Руководилац пројекта: др Милић Војиновић
Број пројекта: АЕ071. The STAR Project

Одабране референце

1. Славиша Д. Гуџић, Србобран Д. Стојановић (2011): „Болести воћака и винове лозе“. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштин, 1-137.
2. Славиша Д. Гуџић (2006): „Практикум из Фитопатологије“. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини, 1-159.
3. Гуџић, С., Делетић, Н., Гуџић, Н. (2002): Угљенаста трулеж и садржај уља код сунцокрета у условима појачаног ђубрења азотом. Поглавље у монографији, Еко-конференција – Тематски зборник 1, 247-251, Нови Сад.
4. Gudžić, S., Staletić, M., Nikolić, K., Gudžić, N., Deletić, N., Knežević, B (2007): Resistance of some commercial winter wheat cultivars to Puccinia triticina in Serbia. Plant Protection, Skopje, 18(18):28-30.
5. Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Nikolić, K., Aksić, M. (2008): The occurrence of common wheat bunt in northern Kosovo and Metohia. Plant Protection, Skopje, 19(19):120-122.
6. Staletić, M., Gudžić, S., Jevtić, R., Milovanović, M., Stevanović, V., Rajičić, V., Knežević, B., Deletić, N (2007): Resistance of some commercial winter wheat cultivars to Tilletia tritici. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke - Proc. Nat. Sci. Matica Srpska Novi Sad, 113:155-159.
7. Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Nikolić, K., Aksić, M. (2008): Otpornost nekih sorti prema prouzrokovaču pepelnice pšenice. Agroznanje, 9(1):67-72.
8. Гуџић, С., Делетић, Н., Гуџић, Н., Аксић, М., Николић, К. (2009): Отпорност важнијих сората пшенице према проузроковачима лисне рђе и пепелнице. Заштита биља, Београд.
9. Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Aksić, M. (2010): Resistance of some winter wheat genotypes to Puccinia triticina in the view of safe food production. 109-114, XIV Internacional Eco-conference, Novi Sad, Serbia.
10. Stamenković, S., Gudžić, S., Deletić, N., Sladić, S. (2010): Pest entomophauna of raspberry in the production area of Ivanjica. 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture, Vol.2. 1134-1138, 15th-19th February 2010., Opatija, Croatia.
11. Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Aksić, M., Nikolić, K., Vojinović, M. Susceptibility of wheat cultivars to Tilletia tritici, the causal agent of common bunt. Proceedings of the Third International Conference „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“, Lozenec, Bulgaria, 8-10 June 2011, Vol. 1, 135-139.
12. Gudžić, S., Deletić, N., Aksić, M., Gudžić, N., Stojković, S., Nikolić, K., (2011): Attack intensity on some winter wheat cultivars by the causal agent of Septoria leaf blotch. 22nd International Symposium Food safety production, Trebinje, Bosna and Herzegovina, 19-25 June, 2011, 383-385.
13. Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Đurić, V., Aksić, M. (2012): Genotypic specificity of some winterwheat traits and their effect on grain yield. Genetika, 44 (2): 249-258.
Основне студије-предмети
Фитопатологија-обавезни
Вирозе, бактериозе и фитоплазме-изборни
Мастер студије-предмети
1. Дијагноза биљних патогена-обавезни
2. Болести семена и садног материјала-изборни
Докторске студије-предмети
Заштита биља у органској њивској производњи - изборни