ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Божидар Милошевић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Bozidar
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Божидар Милошевић је рођен, 07. Јануара, 1974. године у Косову Пољу. Основну школу завршио је у родном месту, да би затим, уписао и 1992. године, завршио Средњу пољопривредну школу у Приштини. По одслужењу војног рока, 1993. године, уписује Пољопривредни факултет у Приштини, смер сточарство, те исти завршава у року, са просечном оценом 9,20. Магистарске студије завршава 2000. године, положивши све предвиђене испите са просечном оценом 10 и одбранивши магистарску тезу. Докторирао је 2002. године. На Пољопривредном факултету је од 1998. године, прешао пут од асистента приправника, до редовног професора. Завршио је и додатне постдипломске студије у Италији из области одрживе пољопривреде, а затим био и на додатном усавршавању у Немачкој, на универзитету Касел из области органске производње у сточарству. Био је на студијским боравцима, на Универзитетима земаља, као што су Република Ирска, Пољска, Шведска, Данска, Немачка и Италија. Такође, био је ангажован у настави на Медитеранском пољопривредном институту у Барију, и био ментор студентима те високошколске установе на вишим нивоима студија. Објавио је велики број научних и стручних радова, како у земљи, тако и у иностранству, а такође је био и сада је активни учесник научних пројеката финансираних од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Обављао је и обавља више функција на Факултету и Универзитету. Од страних језика потпуно је савладао енглески и руски језик. Ожењен је и отац два детета.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Магистратура

2000.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Специјализација

2007.
Медитерански Институт Бари
Одрживи развој пољопривреде

Диплома

1997.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Пројекти

1. Проучавање основа пољопривредне производње у агроеколошким условима косова и метохије. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина. Број пројекта и година реализације: 12М06, 1995-1999.

2. Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета.Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина. ИПН 06-8152 Б, 2005-2007.

3. Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет – Приштина. ТР-: 20015, 2008-2011,

4. Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара, руководилац – Зоран Ж. Илић (2011-2014) – 31001

Одабране референце

1.Milošević B., Milenković M., Radovanović T. (2003): The possibilities for enzyme use in food of chicken layers in the meals based on corn and soya. Symposium of agronomists of R. S. With international participation. Agroznanje Vol. 4, 59-68. Teslić, Bosnia, 2003.
2.Milošević B., Milenković M., Ilić Z., Lalić N. (2003): The possibilities for reducing of fear effects of high temperature in broiler production. Winter school for Agronomists Proceedings, Vol 7, nr 7, 17-23
3.Milošević B., Milenković M., Stolić N., RadovanovićT. (2002): The effect of probiotic addition in the meals of weaned piglets on it’s producing abilites. Scientific Symposium of Agronomists of the R.S. with international participation. Teslić, 2002. Agroznanje, Vol. 4, nr.1, 30-38. Banja Luka, 2003.
4.Milošević B., Milenković M. (2002): The influence of probiotic on health and mortality of weaned piglets. Winter school for Agronomists. Proceedings, Vol 6, nr. 6, 95-100.
5.Milošević B., Milenković M., Stolić N., Radovanović T. (2003): The comparative review of two way broiler breeding on it’s producing abilities. The XVII Symposium of Agronomists, Veterinarians and Technologists. Proceedings 353-358. Belgrade.
6.Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović (2012): COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE TRAITS IN THE POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 – 324. (M23)
7.Spasić Zvonko, Milošević Božidar, Pešić Bratislav, Ćirić Slavica, Samardžić Sonja, Omerović Izeta, Stolić Nikola (2011): ECONOMIC JUSTIFICATION OF LIGHT HYBRID LINES DOUBLE MOULTING IN CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS. Economics of Agriculture, Vol. LVII, SI-1, 154-161, 2011. (M24).
8.Spasić Z., Milošević B., Stolić N., Lalić N., Jašović B.(2010): ECONOMIC EFFECTS OF CATTLE MEAT PRODUCTION OF DIFFERENT GENETIC PROVEINIENCE IN MOUNTAINOUS AREAS OF NORTHERN KOSOVO AND METOHIA. International Economics of Agriculture, Vol. LVII, pp. 178.-184. (M24)
9.Dosković V., Bogosavljević-Bošković S., Pavlovski Z., Milošević B., Škrbić Z., Radonjac S., Petričević V. (2012): The effect of protease on productive and slaughter traits in broiler chickens Biotechnology in Animal Husbandry, 2012 28(4):817-826. (M24)
10.S. Ćirić, Z. Ilić, B. Milošević, J. Knežević, Z. Spasić (2012): Abundance and morphotype diversity of bacterioplankton in Ćelije Reservoir, Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No. 6b: 1647-1653. (M22)
Основне студије-предмети
Биолошке основе сточарства (О)
Исхрана непреживара (О)
Мастер студије-предмети
Опште сточарство (О)
Исхрана непреживара (И)
Докторске студије-предмети
Методе научног рада (О)
Савремени концепти исхране непреживара (И)