ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Десимир Кнежевић
Редовни професор
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
Пољопривредни факултет Лешак
Генетика и оплемењивање организама
...
ФОТОГРАФИЈА
deskoa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2009.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ЛЕШАК
Оплемењивање биљака и Семенарство

Докторат

1992.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРИРОДН'О-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ГЕНЕТИКА

Магистратура

1984.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ- БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ГЕНЕТИКА

Специјализација

-
-
-

Диплома

1981.
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Биологија нижих биљака, фитопатологија

Пројекти

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ:


1. „Genetic aspect of mineral nutrition in wheat“ (1987-1990)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: мр Десимир Кнежевић
Број пројекта: JFP 620 USDA

2. „Компаративна анализа проламина различитих сорти жита гајених у различитим регионима“ (2005-2006)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта:

3. „Прилагођавање агротехнике и сортимента ратарских култура глобалним климатским променама.“ (2010-2011)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта:

4. „Прилагођавање агротехнике и сортимента ратарских култура глобалним климатским променама.“ (2011-2012)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: Доц. др Невена Ђукић
Број пројекта: 12

5. „Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing.“ (2013-2016)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Београду
Руководилац пројекта: Проф. др Славен Продановић
Број пројекта:

6. „Генотипске и екофизиолошке специфичности у моделирању продуктивности пшенице (Triticum aestivum L.).“ (2012-2013)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Бања Луци
Руководилац пројекта: Проф. др Данијела Кондић
Број пројекта: : 19/6-020/961

7. „Контрола родности лијеске (Corylus avellana L.) У производним условима Републике Српске.“ (2013-2016)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Бања Луци
Руководилац пројекта: Проф. др Гордана Ђурић
Број пројекта: : -

8. „Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице (Triticum aestivum L.)“ (2015-2018)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Бања Луци
Руководилац пројекта: Проф. др Данијела Кондић
Број пројекта: -

9. „Агрономска својства и биохемијска карактеризација спелте (Triticum spelta L.)̎“ (2015-2018)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Бања Луци
Руководилац пројекта: Проф. др Данијела Кондић
Број пројекта: -


НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОД МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:

1. „ Истраживања стрних жита у циљу повећања генетског потенцијала родности и квалитета и даљег унапређења производње“ (1986-1990)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Максимовић
Број пројекта:

2. „ Генетичка, физиолошка и еколошка истраживања стрних жита“ (1991-1995)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Драгољуб Ђокић
Број пројекта:Е.1201А.

3. „Испитивања у циљу добијања нових генотипова стрних жита побољшане родности и квалитета и увођења нових технологија за њихову производњу.“ (1991-1993)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Максимовић
Број пројекта:

4. „Развој савремених технологија гајења стрних жита.“ (1993-1996)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Драгољуб Ђокић
Број пројекта: С.4.02.37.435.

5. „ Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка истраживања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству.“ (1996-2000)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Руководилац пројекта: проф. др Васкрсија Јањић
Број пројекта: 12.Е.05.
а) "Детерминација и мапирање гена код пољопривредних биљака" (1996-2000)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Десимир Кнежевић
Број пројекта: 12.Е.05./07
б) „ Проучавање и искоришћавање генетских ресурса стрних жита " (1996-2000)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Јованка Стојановић
Број пројекта: 12.Е.05./02

6. „Унапређење производње стрних жита.“ (1997-2000)
Носилац пројекта: Институт за Ратарство и повртарство Нови Сад
Руководилац пројекта: др Мирослав Малешевић
Број пројекта: С.4.18.39.0109
а) „Стварање и искоришћавање нових сорти уз рационализацију технологије гајења стрних жита " (1997-2002)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Даница Мићановић
Број подпројекта: С.4.18.39.0109./02

7. „Стварање нових сорти и унапређење технологије гајења стрних жита.“ (2003-2005)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: др Миливоје Миловановић
Број пројекта: БТР.6.02.0502.Б

8. „Стрна жита – оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране.“ (2005-2007)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац и Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР-6893.Б.

9. „Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета.“ (2006)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ИП 8152.

10. „Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности“ (2008-2011)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 20097.

11. „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима”. (2011-2019)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092.


ПРОЈЕКТИ КОД СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ БЕОГРАД

1. " Варијабилност глијадинских алела код домаћих сорти пшенице.“ (1998-2002)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: др Десимир Кнежевић

2. " Варијабилност глијадинских алела код домаћих сорти пшенице.“ (2004-2008)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић

3. " Варијабилност аминокиселина код домаћих сорти пшенице.“ (2006-2010)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: др Невена Ђукић

4. " Генетичке основе технолошког квалитета пшенице.“ (2006-2010)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић

ПРОЈЕКТИ КОД ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. „Потенцијал и очување природних И генетичких ресурса”. (2011)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: 215/11.

Одабране референце

Đurović, V., Radovanović, M., Mandić, L,. Knežević, D., Zornić, V., Đukić, D. (2020): Chemical and microbial evaluation of biscuits made from wheat flour substituted with wheat sprout. Food Science and Technology International Published July 22, 2020. doi.org/10.1177/108201322094244

Gošić Dondo, S., Grĉak, D., Grĉak, M., Kondić, D., Hajder, Dj., Popović, Ţ., Knežević, D. (2020): The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids. Genetika, 52(1): 351-365.

Djukić,, N., Knežević, D., Pantelić, D., Živančev, D., Torbica, A., Marković, S. (2019): Expression of protein synthesis elongation factors in winter wheat and oat in response to heat stress. Journal of Plant Physiology, 240, 2019, 153015, https://doi.org/10.1016/j.jplph.2019.153015, Published by Elsevier GmbH

Laze, A., Arapi, V., Ceca, E., Gusho K., Pezo, L., Brahushi, F., Kneževic, D. (2019): Chemical Composition and Amino Acid Content in Different Genotypes of Wheat Flour. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, https://doi.org/10.3311/PPch.13185

Grčak, M., Grčak, D., Jevtić, R., Lalošević, M., Kondić, D., Živić, J., Knežević, D. (2019): Variation of spike index of cereal and index pea pods in monocrops and intercrops system of cultivation. Genetika, 51 (3): 1185-1196.

Šekularac, A.,Torbica, A. Živančev, D. Tomić, Ј., Knežević, D. (2018): The influence of wheat genotype and environmental factor on gluten index and the possibility of its use as bread quality predictor. Genetika, 50(1):85-93.

Branković, G., Dodig, D., Pajić, V., Kandić, V., Knežević, D., Đurić, N., Živanović, T. (2018): Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia. Zemdirbyste-Agriculture, 105(1): 39-48.

Laze, A., Arapi, V., Brahushi, F., Pezo, L., Kristl, J., Riciputi, Y. & Knezevic, D. (2018): Assessment of Microelements Content in Organic Soft Albanian Wheat Genotypes. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 2(4): 295-306.

Matkovic Stojsin, M., Zecevc, V., Petrovic, S., Dimitrijevic, M., Micanovic, D., Banjac, B., Knezevic D. (2018): Variability, correlation, path analysis and stepwise regression for yield components of different wheat genotypes, Genetika, 50(3): 817-828.

Madić, M., Paunović, A., Đurović, D., Marković, G., Knežević, D., Jelić, M., Stupar, V. (2018): Grain yield and its component in triticale grown on a pseudogley soil. Journal of Central European Agriculture, 19 (1):184-193.

Knezevic, D., Rosandic, A., Kondic, D., Radosavac, A., Rajkovic, D. (2017): Effect of gluten formation on wheat quality. Columella – Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 4(1):169-174.

Marković, S., Đukić, N., Knežević, D., Leković, S. (2017): Divergence of barley and oat varieties according to the content of β-glucan. Journal of the Serbian. Chemical Soiety. 82 (4): 379–388.

Menkovska, M., Levkov, V., Damjanovski D., Gjorgovska, N., Knezevic, D., Nikolova, N., Andreevska, D. (2017): Content of TDF, SDF and IDF in Cereals Grown by Organic and Conventional Farming – a Short Report. Pol. J. Food Nutr. Sci., 67 (3):241–244.

Stupar, V., Paunović, A., Madić, M., Knežević, D. (2017): Influence of genotype and nitrogen nutrition on grain size variability in spring malting barley. Genetika, 49 (3): 1095-1104.

Surlan-Momirovic, G., Flath, K., Silvar, C., Brankovic, G., Kopahnke, D., Knezevic, D., Schliephake, E., Ordon, F., Perovic, D. (2016): Exploring the Serbian GenBank barley (Hordeum vulgare L. subsp vulgare) collection for powdery mildew resistance. Genetic Resources and Crop Evolution, 63(2): 275-287.

Knezevic, D., Maklenovic, V., Kolaric, Lj., Micanovic, D., Sekularac, A., Knezevic, J. (2016): Variation and Inheritance of Nitrogen Content in Seed of Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.). Genetika, 48(2):579-586.

Knezevic, D., Rosandic, A., Kondic, D., Radosavac, A., Rajkovic, D. (2016): Impact of quality of grain wheat on food value. Növénytermelés, 65:99-102. Suppl. DOI: 10.12666/Novenyterm.65.2016. Suppl Akademiai Kiado, Scientific, Technical and Medical Business (ed. Zoltan Kende)

Brankovic, G., Dragicevic, V., Dodig, D., Knezevic, D., Kandic, V., Surlan-Momirovic, G., Secanski, M. (2015): Phytic acid, inorganic phosphorus, antioxidants in bread and durum wheat and their associations with agronomic traits. Agricultural and Food Science, 24 (3): 183-194.

Brankovic, G., Dragicevic, V., Dodig, D., Zoric, M., Knezevic, D., Zilic, S., Dencic, S., Surlan, G. (2015): Genotype x Environment interaction for antioxidants and phytic acid contents in bread and durum wheat as influenced by climate. Chilean Journal of Agricultural Research, 75(2):139-146.

Brankovic, G., Dragicevic, V., Dodig, D., Knezevic, D., Kobiljski, B., Surlan-Momirovic, G. (2015): Albumin content in bread wheat (Triticum aestivum L.) and durum wheat (Triticum durum Desf.) as affected by the environment. Zemdirbyste-Agriculture, 102(3): 281-288.

Knezevic, D., Rosandic, A., Radosavac, A., Zecevic, V., Zelenika, M. (2015): Effect of environment on optimizing nitrogen nutrition on content of first-class seeds in winter barley cultivars (Hordeum vulgare L.). International Journal of Advanced Research, 3(7):762-767.

Knezevic, D., Kondic, D., Srdić, S., Zečević, V., Atanasijevic, S. (2015): Variability of grain mass per spike in winter barley cultivars (Hordeum vulgare L.) influenced by nitrogen nutrition. Növénytermelés, suppl..64:39-42.

Menkovska, M., Brankovic, G., Pajic, V., Surlan-Momirovic, G., Knezevic, D. (2015): Associations between nutritional composition and farming type of organically and conventionally grown cereals. Natural Science and Discovery, 2015; 1(4): 97-101.

Knezevic, D., Maric, S., Kovacevic, V., Djukić, N., Atanasijevic, S. (2014): Variability of genotype and inheritance of grain nitrogen content in winter wheat (Triticum aestivum L.). Genetika, 46(1):27-32.

Zecevic, V., Boskovic, J., Knezevic, D., Micanovic, D. (2014): Effect of seeding rate on grain quality of winter wheat. Chilean Journal of Agriculture Research (CJAR), 74(1):23-28.

Zečević, V., Bosković, J., Knežević, D., Mićanović, D., Milenković, S. (2013): Influence of cultivar and growing season on quality properties of winter wheat (Triticum aestivum L.). African Journal of Agricultural Research, 8(21): 2545-2550.

Živančev, D., Torbica, A., Mastilović, J., Knežević, D., Đukić, N. (2012): Relation among different parameters of damaged starch content, falling number and mechanical damage level. Ratar. Povrt. 49(3):282-287.

Djukić, N., Knežević, D., Horvat, D., Živančev, D., Torbica, A. (2011): Similarity of cultivars of wheat (Triticum durum) on the basis of composition of gliadin alleles. Genetika, 43(3):331-340.

Zivic, J., Knezevic, D., Milosevic M., Petrovic, S., Stancic, I. (2011): Genetic diversity of sugar beet parents and hybrids grown in rhizomania conditions. African Journal of Agricultural Research, 6 (22):5073-5079.

Zecevic, V., Knezevic, D., Boskovic J., Milenkovic S. (2010): Effect of nitrogen and ecological factors on quality of winter triticale cultivars. Genetika, 42 (3):465-474.

Zečević V, Knežević, D., Bošković J, Mićanović D, Dozet G. (2010): Effect of nitrogen fertilization on winter wheat quality. Cer. Res. Comm, 38: 244-250.

Knezevic, S.D., Djukić N., Paunović, A., Madić M. (2009): Amino acid content in grains of different winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Cereal Research Communications, 37: 647-650.

Zečević, V., Knežević, D., Bošković, J., Madić, M. (2009): Effect of genotype and environment on wheat quality. Genetika, 41 (3):247-253.

Dodig, D., Zoric, M., Knezevic, D., King, S.R., Surlan-Momirovic, G. (2008): Genotype x environment interaction for wheat yield in different drought stress conditions and agronomic traits suitable for selection. Australian J. of Agric. Res., 59:536-545.

Đukic N., Knezevic, D., Zečević V. (2008): Genetic determination of technological quality in Triicum durum. Periodicum Biologorum, 110(3):285-289.

Knezevic, D., Djukic, N., Paunovic, A., Madic, M. (2008): Variability of harvest index and yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Cereal Res. Commun., 36: 1151-1154.

Torbica, A., Antov, M., Mastilović, J., Knežević, D. (2007): The influence of changes in gluten complex structure on technological quality of wheat (Triticum aestivum L.), Food Research International, 40: 1038-1045.

Knezevic, D ., Paunovic, A., Madic, M., Djukic, N. (2007): Genetic analysis of nitrogen accumulation in four wheat cultivars and their hybrids. Cereal Res. Commun., 35(2):633-336.

Paunovic, A., Madic, M., Knezevic, D., Bokan, N. (2007): Sowing density and nitrogen fertilization influences on yield components of barley. Cereal Res. Commun., 35, 2, 901-904.

Djukic, N., Knezevic, D., Novoselskaya-Dragovich Yu. A. (2007): Polymorphism of Gli-A1 alleles and quality properties in 21 durum wheat genotypes. Cereal Res. Commun., 35(2): 345-348.

Paunovic, A., Madic Milomirka, Knezevic, D., Bokan, N. (2007): Sowing density and nitrogen fertilization influences on yield components of barley. Cereal Res. Commun., 35, 2, 901-904.

Menkovska, M., Knezevic, D., Ivanoski, M. (2002): Protein allelic composition, dough rheology, and baking characteristics of flour mill streams from wheat cultivars with known and varied baking qualities. Cereal Chemistry, 79, 5, 720-725.

This Dominique, Knežević, D., Javornik Branka, Beatrice Teulat, Monneveux P., Janjić, V. (2001): Genetic markers and their use in cereal breeding. In: Monograph Genetic and Breeding of Small Grains. (eds. S.Quarrie et all) pp. 51-89.

Lookhart, G., Zečević, V., Bean, S.R., Knežević, D. (2001): Breeding of Small Grains for Quality Improvement. In: Monograph Genetic and Breeding of Small Grains. (eds. S.Quarrie et all) pp. 349-375.

Mićanović, D., Knežević, D., Sarić Z., Sarić, M. (1997): Genetic variability of wheat as related to nitrogen fixation by associated rhisosphere microorganisms. Cereal Res. Commun., 25(2): 191-196.

Knežević, D. (1996): Variation of Alleles of Storage Proteins in Wheat. Genetika, Supplementum IV, 101-110.

Knežević, D., Šurlan-Momirović, G., Ćirić, D. (1993): Allelic variation at Glu-1 loci in some Yugoslav wheat cultivars. Euphytica, 69(2): 89-95.

Metakovsky, E. V., Knežević, D., Javornik, B. (1991): Gliadin allele composition of Yugoslav winter wheat cultivars. Euphytica, 54:285-295.
Основне студије-предмети
Оплемењивање биљака (О)
Семенарство (О)
Мастер студије-предмети
Посебно оплемењивање ратарских и повртарских биљака (О)
Биљни генетички ресурси (И)
Генетички ресурси и биодиверзитет (И)
Производња семена ратарских и повртарских биљака (И)
Докторске студије-предмети
Mетоде научног рада (О)
Оплемењивање биљака (И)
Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биља (И)