ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Десимир Кнежевић
Редовни професор
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
Пољопривредни факултет Лешак
Генетика и оплемењивање организама
...
ФОТОГРАФИЈА
deskoa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2009.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ЛЕШАК
Оплемењивање биљака и Семенарство

Докторат

1992.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРИРОДН'О-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ГЕНЕТИКА

Магистратура

1984.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ- БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ГЕНЕТИКА

Специјализација

-
-
-

Диплома

1981.
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Биологија нижих биљака, фитопатологија

Пројекти

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ:


1. „Genetic aspect of mineral nutrition in wheat“ (1987-1990)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: мр Десимир Кнежевић
Број пројекта: JFP 620 USDA

2. „Компаративна анализа проламина различитих сорти жита гајених у различитим регионима“ (2005-2006)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта:

3. „Прилагођавање агротехнике и сортимента ратарских култура глобалним климатским променама.“ (2010-2011)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Миодраг Јелић
Број пројекта:

4. „Прилагођавање агротехнике и сортимента ратарских култура глобалним климатским променама.“ (2011-2012)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: Доц. др Невена Ђукић
Број пројекта: 12


НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОД МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:

1. „ Истраживања стрних жита у циљу повећања генетског потенцијала родности и квалитета и даљег унапређења производње“ (1986-1990)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Максимовић
Број пројекта:

2. „ Генетичка, физиолошка и еколошка истраживања стрних жита“ (1991-1995)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Драгољуб Ђокић
Број пројекта:Е.1201А.

3. „Испитивања у циљу добијања нових генотипова стрних жита побољшане родности и квалитета и увођења нових технологија за њихову производњу.“ (1991-1993)
Носилац пројекта: Институт за стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Максимовић
Број пројекта:

4. „Развој савремених технологија гајења стрних жита.“ (1993-1996)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: проф. др Драгољуб Ђокић
Број пројекта: С.4.02.37.435.

5. „ Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка истраживања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству.“ (1996-2000)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Руководилац пројекта: проф. др Васкрсија Јањић
Број пројекта: 12.Е.05.
а) "Детерминација и мапирање гена код пољопривредних биљака" (1996-2000)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Десимир Кнежевић
Број пројекта: 12.Е.05./07
б) „ Проучавање и искоришћавање генетских ресурса стрних жита " (1996-2000)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Јованка Стојановић
Број пројекта: 12.Е.05./02

6. „Унапређење производње стрних жита.“ (1997-2000)
Носилац пројекта: Институт за Ратарство и повртарство Нови Сад
Руководилац пројекта: др Мирослав Малешевић
Број пројекта: С.4.18.39.0109
а) „Стварање и искоришћавање нових сорти уз рационализацију технологије гајења стрних жита " (1997-2002)
Носилац подпројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац подпројекта: др Даница Мићановић
Број подпројекта: С.4.18.39.0109./02

7. „Стварање нових сорти и унапређење технологије гајења стрних жита.“ (2003-2005)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац
Руководилац пројекта: др Миливоје Миловановић
Број пројекта: БТР.6.02.0502.Б

8. „Стрна жита – оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране.“ (2005-2007)
Носилац пројекта: Институт за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд, Центар стрна жита Крагујевац и Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР-6893.Б.

9. „Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета.“ (2006)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ИП 8152.

10. „Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности“ (2008-2011)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 20097.

11. „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима”. (2011-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Лешак
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092.


ПРОЈЕКТИ КОД СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ БЕОГРАД

1. " Варијабилност глијадинских алела код домаћих сорти пшенице.“ (1998-2002)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: др Десимир Кнежевић

2. " Варијабилност глијадинских алела код домаћих сорти пшенице.“ (2004-2008)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић

3. " Варијабилност аминокиселина код домаћих сорти пшенице.“ (2006-2010)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: др Невена Ђукић

4. " Генетичке основе технолошког квалитета пшенице.“ (2006-2010)
Носилац пројекта: Центра Српске академије наука и уметности Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта: проф. др Десимир Кнежевић

Одабране референце

1.This Dominique, Knežević, D., Javornik Branka, Beatrice Teulat, Monneveux P., Janjić, V. (2001): Genetic markers and their use in cereal breeding. In: Monograph Genetic and Breeding of Small Grains. (eds. S.Quarrie et all) pp. 51-89.
2.Knežević, D. (1996): Variation of Alleles of Storage Proteins in Wheat. Genetika, Supplementum IV, 101-110.
3.Metakovsky EV, Knežević D. Javornik B.1991.Gliadin allele composition of Yugoslav winter wheat cultivars. Euphytica, 54,280-295
4.Knežević D., Šurlan-Momirović G. Ćirić D. 1993. Allelic variation at Glu-1 loci in some Yugoslav wheat cultivars. Euphytica, 69, 2, 89-95.
5.Mićanović D., Knežević, D., Sarić Z., Sarić, M. 1997. Genetic variability of wheat as related to nitrogen fixation by associated rhisosphere microorganisms. Cereal Res. Commun., 25, 2, 191-196.
6.Menkovska M., Knežević, D., Ivanoski, M. 2002. Protein allelic composition, dough rheology, and baking characteristics of flour mill streams from wheat cultivars with known and varied baking qualities. Cereal Chemestry., 79, 5, 720-725
7.Knezevic, D ., Paunovic, A., Madic M., Djukic N. 2007. Genetic analysis of nitrogen accumulation in four wheat cultivars and their hybrids. Cereal Res. Commun., 35 2, 633-336.
8.Torbica, A., Antov, M., Mastilović, J., Knežević, D. 2007. The influence of changes in gluten complex structure on technological quality of wheat (Triticum aestivum L.), Food Research International, 40, 1038-1045.
9.Paunovic, A., Madic M, Knezevic, D., Bokan, N. 2007. Sowing density and nitrogen fertilization influences on yield components of barley. Cereal Res. Commun., 35, 2, 901-904.
10.Dodig, D., Zoric, M., Knezevic, D., King, S.R., Surlan-Momirovic, G. 2008. Genotype x environment interaction for wheat yield in different drought stress conditions and agronomic traits suitable for selection. Australian J. of Agric. Res., 59, 536-545.
11.Knezevic, D., Djukic, N., Paunovic, A., Madic M. 2008. Variability of harvest index and yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Cereal Res. Commun., 36, 1151-1154.
12.Knezevic, S.D., Djukić N., Paunović, A., Madić M. 2009. Amino acid content in grains of different winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Cereal Research Communications, 37, 647-650.
13.Zečević V, Knežević, D, Bošković J, Mićanović D, Dozet G. 2010. Effect of nitrogen fertilization on winter wheat quality.CerResComm, 38, 244-250
14.Zivic Jelica, Knezevic, D., Milosevic Mirjana, Petrovic, S., Stancic, I. 2011. Genetic diversity of sugar beet parents and hybrids grown in rhizomania conditions. African Journal of Agricultural Research, 6, 22, 5073-5079
15.Djukić, N., Knežević, D., Horvat, D., Živančev, D., Torbica, A. 2011. Similarity of cultivars of wheat (Triticum durum) on the basis of composition of gliadin alleles“. Genetika, 43, 3, 331-340.
Основне студије-предмети
Оплемењивање биљака (О)
Семенарство (О)
Мастер студије-предмети
Посебно оплемењивање ратарских и повртарских биљака (О)
Генетички ресурси и биодиверзитет (И)
Производња семена ратарских и повртарских биљака (И)
Докторске студије-предмети
Оплемењивање ратарских и повртарских биљака (И)
Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биља (И)