ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Соња Самарџић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Sonja Samardzic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2010.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Зоотехника

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

1.Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović (2012): COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE RAITS IN THE POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 - 324. (UDC 575:636 DOI: 10.2298/GENSR1202317S) ISSN 0534-0012
2.Spasić Zvonko, Milošević Božidar, Pešić Bratislav, Ćirić Slavica, Samardžić Sonja, Omerović Izeta, Stolić Nikola (2011): ECONOMIC JUSTIFICATION OF LIGHT HYBRID LINES DOUBLE MOULTING IN CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS. Economics of Agriculture, Vol. LVII, SI-1, 154-161, 2011. (M24).
3.Sonja Samardžić, Pešić, B., Milošević, B., Milenković, M., Spasić, Z. (2011): The influence of oregano oil on the production results of laying heuns. 22 International Symposium Safe food production. Proceedings 99-103.
4.Sonja Samardžić, Stolić, N., Milenković, M., Milošević, B. (2005): Efekti načina gajenja brojlera na proizvodne rezultate tova. Zbornik radova drugog međunarodnog savetovanja ,, Poljoprivreda i lokalni razvoj,, 15-23.Vrnjačka Banja.
5.Stolić, N., Milošević, B., Spasić, Z., Ilić, Z., Sonja Samardžić (2011): Prebiotic in the diet of weaned calves-sustainable antibiotic alternative. Third International Conference ,,Research people and actual task on multidisciplinary sciences,, Vol. 1, 116-120. Lozenec – Bulgaria.
Основне студије-предмети
Живинарство (О)
Гајење препелица и нојева (И)
Мастер студије-предмети
Гајење живине (И)
Докторске студије-предмети