ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славиша Стојковић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
SlavisaS
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Славиша Стојковић је рођен 10. 07. 1970. године у Богуновцу, Општина Медвеђа, Република Србија. Основну школу завршио је у Косову Пољу, а средњу математичко техничку у Приштини. Пољопривредни факултет у Приштини, ратарски смер, је уписао школске 1991/92. године. Дипломски рад под називом “Утицај времена бербе на принос и квалитет семена црног лука” успешно је одбранио са оценом 10 (десeт) 25.10.1995. године. Просечна оцена са студија је 8,32.
Постдипломске студије уписује школске 1997/98. године на групи Екологија и агротехника жита, на Пољопривредном факултету у Приштини, где полаже све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 9,83. Магистарски рад под насловом “Генотипска варирања неких показатеља акумулације и искоришћавања суве материје и азота код озиме пшенице” успешно је одбранио 15. 03. 2001. године у Крушевцу.
На Пољопривредном факултету у Приштини бива запослен од октобра 1996. године као асистент приправник на предмету “Селекција биља са семенарством”, на катедри за ратарство, 2001. године изабран је у звање асистента на истом предмету. Докторску дисертацију под називом "Генетска и фенотипска варијабилност компоненти приноса код S1 и HS потомстава једне F3 популације кукуруза" одбранио је 21. 09. 2007. године у Лешку. 16. 06. 2008. године бива изабран у звање доцента за ужу научну област Ратарство, предмет Посебно ратарство. 27.12. 2012. године изабран је у звање Ванредног професора.
У досадашњем научно-истраживачком раду др Славиша Стојковић је публиковао преко 90 оригинална научна рада у међународним, као и водећим националним и националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и скуповима националног значаја и коаутор уџбеника „Гајење лековитог биља“ (http://gajenjelekovitogbilja.blogspot.com/) који је намењен студентима Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини. Члан је Друштва генетичара Србије и Друштва селекционера и семенара Србије.
Живи у Нишу, ожењен је и отац двоје деце.

Избор у звање

2012
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

2007
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство

Магистратура

2001
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1995
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство

Пројекти

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


1. СТРНА ЖИТА -ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Број пројекта: ТР 6893.Б
Руководилац: Проф. др Десимир Кнежевић2. АГРОХЕМИЈСКА, ФИЗИОЛОШКА И АГРОТЕХНИЧКА ПРОУЧАВАЊА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА СРБИЈЕ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Број пројекта: 20123
Руководилац: Проф. др Миодраг Јелић3.РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Број пројекта: ТР31054, Биотехнологија и пољопривреда,
Руководилац: Проф. др Миодраг Јелић

Одабране референце

1. Стојковић С., Делетић Н. (2012): Гајење лековитог биља. Пољопривредни факултет Лешак. 1-158.

2. Stojković, S., Deletić, N., Đurić, V., Biberdžić, M., Gudžić, S. (2010): Genetic and phenotypic variability of yield components in an F3 maize population. Research Journal of Agricultural Science, 42 (2), 2010, 297-301.

3. Stojković S., Deletić N., Biberdžić M., Aksić M., Beković D. (2009): The effect of yield components on grain yield in different progeny types of an F3 maize population. GENETIKA, Vol. 41, No. 2, 189-198, 2009.

4. Deletić N., Stojković S., Gudžić S., Biberdžić M. (2009): The change of genetic and phenotypic variability of yield components after recurrent selection of maize. GENETIKA, Vol. 41, No. 2, 207 -214, 2009.

5. Stojković, S. Deletić, N. Biberdžić, M., Beković, D., Savić N., Aksić, M. (2011):Yield components’ variability and genetic gain from selection in an F3 maize population. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Lozenec, Bulgaria 8 – 10 june, 2011 Vol 1, 75-79.

6. Стојковић С., Делетић Н., Биберџић М., Бековић Д., Аксић M. (2009): Генетска добит од селекције на принос код S1 и HS потомстава кукуруза. Агрознање, вол. 10., бр. 2. 2009. стр. 111-116.

7. Стојковић С., Делетић Н., Ђурић В. (2006): Концентрација азота у биљци као индикатор продуктивности сората пшенице. Селекција и семенарство, Вол. 12, број 3-4, стр. 29-33.

8. Стојковић С., Делетић Н., Биберџић М., Стојановић Јованка (2005): Сортне специфичности пшенице у зависности од фотосинтезе и продуктивности. Агрознање, 6, 3, 83-90.

9. Stojković S., Deletić N., Biberdžić M., Stojanović Jovanka (2004): Variability of dry substance accumulation and utilization parameters of winter wheat plant.Genetika, Vol.36, No3, 237-243.

10. Stojković S., Deletić N., Biberdžić M. (2004): Physiological efficiency of dry substance and nitrogen utilization in various winter wheat cultivars. Scientifical papers of the Faculty of agriculture, n. 36, p. 33-37. Temisvar.

11. Стојковић С., Ђокић Д., Стојановић Јованка, Биберџић М. (2003): Генотипска варирања неких показатеља искоришћавања азота у биљци пшенице. Селекција и семенарство, Вол. IX, No. 1-4. стр. 43-50
Основне студије-предмети
1. Посебно ратарство жита
Мастер студије-предмети
1. Агротехника жита и зрнених махуњача
2. Гајење лековитог биља
Докторске студије-предмети
1. Екологија и агротехника жита