• ПДФ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

АКРЕДИТАЦИЈА 2021

ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Експериментала статистика I 4 4 9
2 Методе научног рада I 4 4 9
3 Докторска дисертација СИР-НИР I - 5 6
4 Изборни предмет 1 II 6 4 12
5 Изборни предмет 2 II 6 4 12
6 Изборни предмет 3 II 6 4 12

ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Изборни предмет 4 III 6 4 12
2

Изборни предмет 5

III 6 4 12
3

Докторска дисертација израда и објављивање првог научног рада

III - 2 5
4

Докторска дисертација СИР-НИР 2

III

- 5 5
5 Изборни предмет 6 IV 6 4 12
6

Докторска дисертација СИР-НИР 3

IV - 7 7
7

Докторска дисертација СИР-НИР 4

IV - 6 7

ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. СИР ЕСПБ
1

Докторска дисертација СИР-НИР 5

V 20 5
2

Докторска дисертација СИР-НИР 6

V
6 5
3

Докторска дисертација израда и објављивање другог научног рада

V 4 20
4 Студијско истраживачки рад ЦИР-НИР VI 20 10
5 Докторска дисертација-израда и одбрана ДД2 VI 10 20

ГОДИНА I-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни блок 1

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Методе истраживања у воћарству и виноградарству

II

6

4

12

2

Методе и инструменталне анализе у пољопривреди

II

6

4

12 

3

Методе истраживања у ратарству и повртарству 

II

6

4

12 

4

Основе израде бизнис плана

II

6

4

12 

Изборни блок 2

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Санитарна микробиологија земљишта

II

6

4

12

2

Хемија земљишта

II

6

4

12 

3

Физиолошке основе исхране ратарских и повртарских биљака

II

6

4

12 

4

Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биља

II

6

4

12 

Изборни блок 3

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Екологија и агротехника крмног биља

II

6

4

12

2

Екологија и агротехника жита

II

6

4

12 

3

Механизација у органској њивској производњи

II

6

4

12 

4

Ампелологија

II

6

4

12 

ГОДИНА II-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни блок 4

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Екологија и агротехника повртарског биља

III

6

4

12

2

Помотехнологија

III

6

4

12 

3

Производња расада поврћа

III

6

4

12 

4

Цитогенетика у оплемењивању биљака

III

6

4

12 

Изборни блок 5

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Селективност и фитотоксичност пестицида

III

6

4

12

2

Физиологија стреса

III

6

4

12 

3

Оплемењивање ратарских и повртарских биљака

III

6

4

12 

4

Крмне легуминозе

III

6

4

12 


Изборни блок 6

Бр.

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

1

Физиологија чувања поврћа

IV

6

4

12

2

Наводњавање

IV

6

4

12 

3

Физиологија дефицита

IV

6

4

12 


 


АКРЕДИТАЦИЈА 2014

МОДУЛ-РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Експериментала статистика I 3 4 8
2 Методе научног рада I 3 4 7
3 Припрема за докторски рад I - 12 15
4 Изборни предмет 1 II 4 - 10
5 Изборни предмет 2 II 4 - 10
6 Изборни предмет 3 II 4 6 10

ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Изборни предмет 4 III 4 - 10
2 Студијско истраживачки рад III - 5 5
3 Израда и објављивање првог научног рада III - - 5
4 Изборни предмет 5 IV 4 6 10
5 Изборни предмет 6 IV 4 6 10
6 Рад на докторској дисертацији IV - - 10
7 Студијско истраживачки рад IV - 5 10

ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. СИР ЕСПБ
1 Студијско истраживачки рад на докторској дисертацији V 20 5
2 Рад на докторској дисертацији V
- 20
3 Израда и објављивање другог научног рада V - 5
4 Студијско истраживачки рад VI - 10
5 Припрема и одбрана докторске дисертације VI 20 20

ГОДИНА I-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. П ЕСПБ
1 Екологија и агротехника жита II 3 10
2 Екологија и агротехника повртарског биља II 3 10
3 Физиолошке основе исхране ратарских и повртарских биљака II 3 10
4 Оплемењивање ратарских и повртарских биљака II 3 10

ГОДИНА II-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. П ЕСПБ
1 Производња расада поврћа III 4 10
2 Екологија и агротехника крмног биља III 4 10
3 Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биља III 4 10
4 Механизација у органској њивској производњи III 4 10
5 Цитогенетика у оплемењивању биљака IV 4 10
6 Селективност и фитотоксичност пестицида IV 4 10
7 Физиологија чувања поврћа IV 4 10
8 Заштита биља у органској њивској производњи IV 4 10


МОДУЛ-СТОЧАРСТВО

ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Експериментала статистика I 4 - 8
2 Методе научног рада I 4 - 7
3 Припрема за докторски рад I 4 12 15
4 Изборни предмет 1 II 4 - 10
5 Изборни предмет 2 II 4 - 10
6 Изборни предмет 3 II 4 6 10

ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. П СИР ЕСПБ
1 Изборни предмет 4 III 4 - 10
2 Изборни предмет 5 III 4 - 10
3 Студијско истраживачки рад III 4 14 5
4 Израда и обкављивање првог5 научног рада IV 4 - 5
5 Изборни предмет 6 IV 4 - 10
6 Рад на докторској дисертацији IV 4 14 10
7 Студијско истраживачки рад - 5 10

ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. СИР ЕСПБ
1 Студијско истраживачки рад на докторској дисертацији V 20 5
2 Рад на докторској дисертацији V - 20
3 Израда и објављивање другог научног рада V - 5
4 Студијско истрживачки рад VI - 10
5 Припрема и одбрана докторске дисертације VI 20 20

ГОДИНА I-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. П ЕСПБ
1 Специјална репродукција домаћих животиња II 3 10
2 Процена приплодне вредности домаћих животиња II 3 10
3 Специјална физиологија домаћих животиња II 3 10
4

Одабрана поглавља из селекције и оплемењивања домаћих животиња

II 3 10
5

Одгајивање непреживара

II 4 10
6 Савремени концепти исхране непреживара II 4 10

ГОДИНА II-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. П ЕСПБ
1 Нове технологије у овчарству и козарству III 4 10
2 Нове технологије у говедарству III 4 10
3

Савремени концепти исхране преживара

IV 4 10
4 Биотехнологија у зоотехници IV 4 10
5 Адитиви у исхрани домаћих животиња IV 4 10
6 Компјутерска програмска решења у сточарству IV 4 10
Последње ажурирано среда, 08 јун 2022 19:57