Квалитет

  • ПДФ

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2020

 

Стандард 1

Стандард 2

Стандард 3

Стандард 4

Стандард 5

Стандард 6

Стандард 7

Стандард 8

Прилог 1.1.

Прилог 1.2.

Прилог 1.3.

Прилог 1.3.а.

Прилог 2.1.

Прилог 2.2.

Прилог 2.3.


Прилог 3.1.

Прилог 3.1.а.

Прилог 3.2.

Прилог 3.3.

Прилог 4.1.

Табела 4.1.

Прилог 4.2.

Табела 4.2.

Табела 4.3.

Прилог 5.1.

Прилог 5.2.

Прилог 5.3.1.

Прилог 5.3.2.

Прилог 5.3.3

Прилог 6.2.

Прилог 6.3.

Табела 6.1.

Табела 6.2.

Табела 6.3.

Табела 6.4.

Табела 6.5.

Табела 6.7.

Прилог 7.1.

Прилог 7.2.

Табела 7.1.

Табела 7.2.

 

Прилог 8.1.

Прилог 8.2.

Прилог 8.2.1.

Прилог 8.3.

Табела 8.1.

Табела 8.2.

Табела 8.3.

 

 

Стандард 9

Стандард 10

Стандард 11

Стандард 12

Стандард 13

Стандард 14

Стандард 15

Прилог 9.1.1.

Табела 9.1.

Прилог 9.1.2.

Прилог 9.2.

Табела 9.2.

Прилог 9.3.

Прилог 10.1.

Прилог 10.2.

Табела 10.1.

 

 

Прилог 11.1.

Табела 11.1.

Табела 11.2.

Табела 11.3.

 

 

Прилог 12.1.

Прилог 12.2.

 

Прилог 13.1.

 

Прилог 14.

 

Прилог 15.1.

Прилог 15.2.

Прилог 15.4.

Прилог 15.5.

Табела 15.1.

Табела 15.2.

Табела 15.3.

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУfile icon pdf

СТАТУТ ФАКУЛТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 2018file icon pdf

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРАЋЕЊА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА И ОЦЕЊИВАЊА НА ИСПИТУfile icon pdf

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2015

 

Стандард 1

Стандард 2

Стандард 3

Стандард 4

Стандард 5

Стандард 6

Стандард 7

Стандард 8

Прилог 1.1.

Прилог 1.2.

Прилог 1.3.

 

Прилог 2.1.

Прилог 2.2.

Прилог 2.3.


Прилог 3.1.

Прилог 3.2.

Прилог 3.3.

Прилог 4.1.

Прилог 4.1a.

Прилог 4.2.

Табела 4.1.

Табела 4.2.

Табела 4.3.

Прилог 5.1.

Прилог 5.2.

Прилог 5.3.1.

Прилог 5.3.2.

Прилог 5.3.3

Прилог 5.3.4

Прилог 5.3.5

 

 

Прилог 6.2.

Прилог 6.3.

Табела 6.1.

Табела 6.2.

Табела 6.3.

Табела 6.4.

Табела 6.5.

Табела 6.6.

Табела 6.7.

Прилог 7.1.

Прилог 7.2.

Табела 7.1.

Табела 7.2.

Прилог 8.1.

Прилог 8.2.

Прилог 8.3.

Табела 8.1.

Табела 8.2.

Табела 8.3.

 

Стандард 9

Стандард 10

Стандард 11

Стандард 12

Стандард 13

Стандард 14


Прилог 9.1.1.

Табела 9.1.

Прилог 9.1.2.

Прилог 9.2.

Табела 9.2.

 

Прилог 10.1.

Прилог 10.2.

Табела 10.1.

 

 

Табела 11.1.

Табела 11.2.

Табела 11.3.

 

 

Прилог 12.1.

Прилог 12.2.

 

Прилог 13.1.

 

Прилог 14.

 Последње ажурирано субота, 05 децембар 2020 23:33