Квалитет

  • ПДФ

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУfile icon pdf

СТАТУТ ФАКУЛТЕТАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И ДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРАЋЕЊА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДАfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕfile icon pdf

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА И ОЦЕЊИВАЊА НА ИСПИТУfile icon pdf


ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУfile icon pdf


Последње ажурирано уторак, 10 април 2018 12:15