Акредитација 2020

УСТАНОВА

1. Листа сарадника укључених у научноистраживачке  пројекте

2. Збирни преглед научноистраживачких резултата

3. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом

4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад

5. Листа ангажованих сарадника са пуним радним временом

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Сточарство

Спецификација предмета 

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

2. Биљна производња

Спецификација предмета

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Сточарство

Спецификација предмета

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника

2. Биљна производња

Спецификација предмета

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Спецификација предмета

Компетентност наставника

Компетентност ментора

# Датотеке Преузето пута Креирано