Универзитетска библиотека

Након измештања из свог седишта – Приштине, Универзитет није био у могућности да користи публикације које је поседовао у свом импозантном библиотечком фонду. Како би се студентима омогућило коришћење неопходних уџбеника и друге наставне литературе, Универзитет у Приштини је основао Универзитетску библиотеку као организациону јединицу, без својства правног лица, Одлуком Савета Универзитета број 07-1/8-1 од 20. марта 2007. године.

Библиотека, поред основних библиотечких делатности (набавка, обрада, складиштење и коришћење библиотечке грађе) води рачуна о развоју јединственог библиотечког система Универзитета и укупне библиотечке делатности, остваривањем великог броја интегративних функција.

Библиотека поседује издања Универзитета и факултета у његовом саставу, докторске дисертације, као и одређени број уџбеничке, стручне, научне и приручне литературе, која одговара програмским садржајима свих студијских програма, који се изводе на факултетима Универзитета у Приштини.

Значајан број публикација добијен је од Народне библиотеке Србије, Компаније „Новости“, Руске федерације и других пријатеља Универзитета.

Библиотека располаже реусрсом од 12510 библиотечких јединица и преко COBISS-a има приступ фондовима других библиотека у земљи и свету, читаонице, одговарајући информатички систем и стручно особље. Библиотека има 700 м2 корисне површине.

Са стручном обрадом књига (преко COBISS-а) започело се марта 2008. године. До сада је обрађено 6702 монографске публикације, а до краја године планира се унос 20000 хиљада библиотечких јединица.

Информатички систем Библиотеке чини 22 рачунара, а део је и академске мреже Републике Србије, што омогућује наставницима, сардницима, студентима и осталима приступ целокупном садржају те мреже.

Универзитет планира да континуирано ради на обогаћивању библиотечког фонда великм бројем савремених публикација, потребних за висококвалитетно одвијање наставе на свим нивоима студија.

Универзитетска библиотека у Косовској Митровици, својом даљом активношћу испуниће критеријуме и стандарде прописане Законом о библиотечкој делатности, Законом о заштити културних добара и осталим законима. Библиотека је званично отпочела са радом 28. јуна 2008. године, на Дан Универзитета. Као и до сада и у наредном периоду очекује се сарадња са Народном библиотеком Србије, Библиотекарским удружењем Србије, Заједницом библиотека Србије и другим асоцијацијама.

Контакт:

e-mail: biblioteka@pr.ac.rs, zdusanistevan@yahoo.com

телефон: 028/497-316

адреса: Ослобођења бр.1, 38220 Косовска Митровица

Радно време од 8 до 19 сати.