СЕДНИЦА ННВ-ПУН САЗИВ

  • ПДФ

Дана 22.05.2012. године, одржаће се седница Наставно-научног већа Факултета у пуном сазиву. Седница почиње у 13 часова у просторијама Факултета у Лешку. Текст одлуке можете преузети у секцији за преузимање.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕДНИЦАМА

  • ПДФ

Обавештавају се чланови Наставно-научног већа, Изборног већа, као и Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, да ће дана 23.02.2012. године, бити одржане седнице ових органа. Почетак је у 10 часова, при чему ће седнице бити одржане редоследом, који је наведен. За девет часова предвиђене су седнице катедри, које заказују Шефови катедри, по потреби.

 

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ОДЛОЖЕНИХ ИСПИТА

  • ПДФ

Одређени су нови термини полагања одложених испита, из периода 13-17. фебруар 2012. године. Распоред можете преузети у секцији за преузимање докумената. Полагање испита из предмета Биолошке основе чувања воћа и Органска производња воћа, на мастер студијама, новим распоредом предвиђени су за 29.02.2012. године.